Vrijwilligers brengen moment van verlichting [IPSO centrum PATIO]

Auteur: Saskia Kok
13.09.2023
Vrijwilligers brengen moment van verlichting [IPSO centrum PATIO]
Auteur: Saskia Kok
13.09.2023

Iedereen die te maken krijgt met kanker kan terecht in PATIO, het patiëntinformatiecentrum Oncologie van het Erasmus MC Kanker Instituut. In aanvulling op het ziekenhuis, waar patiënten en naasten terecht kunnen met alle medische vragen, biedt PATIO psychosociale ondersteuning. 

In het Centrum, dat gevestigd is naast de hoofdingang van het EMC, lopen patiënten en naasten binnen met allerlei vragen. Het is een warme omgeving waarin regelmatig een naaste achter zijn laptop aan het werk is aan de grote tafel terwijl diens partner een behandeling ondergaat. En er worden creatieve workshops, lezingen en wandelingen georganiseerd voor iedereen die leeft met of na kanker. Mensen die zijn opgenomen op de oncologische afdelingen in de kliniek verblijven daar een paar dagen tot enkele weken. Zij krijgen twee keer per week bezoek aan bed van een vrijwilliger, een luisterend oor. Indien gewenst aangevuld met een sessie door de beeldend therapeut of muziektherapeut. Annette Tolhoek, manager bij PATIO, benadrukt blij te zijn dat ze in PATIO naast de vrijwilligers ook professionele ondersteuningsconsulenten hebben die meteen antwoord kunnen geven op ingewikkelde vragen.

PATIO biedt generalistische zorg, aanvullend op de medisch professionals, en slaat daarmee een brug tussen formele- en informele zorg. ‘We bieden hier meer dan alleen positieve gezondheid,’ vertelt Annette. Positieve gezondheid… Wikipedia definieert dat als een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. ‘Er werken hier twee ondersteuningsconsulenten die bekend zijn in een aantal zorgpaden waardoor zij bij de oncologische afdelingen al kennis hebben gemaakt met de patiënt. Patiënt en naaste kunnen bij hen binnenlopen voor een gratis gesprek, zonder verwijzing en zonder wachtlijst. Een van hen is maatschappelijk werker en begeleidt naast het inloopuur ook groepen voor lotgenotencontact en voor naasten. Ik vind dat Ondersteuningsconsulent een erkend beroep moet worden,’ stelt Annette.

De psychosociale, paramedische ondersteuning die PATIO sinds de start vijf jaar geleden biedt, werd voor die tijd al in de Daniel den Hoedkliniek aangeboden. Vijftien jaar geleden al waren daar vrijwilligers met een luisterend oor. Het is gebleken dat het goed werkt voor de patiënt en diens naaste als formele zorg en informele zorg samenwerken! ‘We werken nauw samen met de geestelijk verzorgers van EMC. Zij wijzen mensen bijvoorbeeld op de mogelijkheid van muziektherapie en vice versa vertellen wij wat een geestelijk verzorger voor iemand kan betekenen. Met Kerst of Wereldkankerdag (4 februari) nemen de geestelijk verzorgers het initiatief om samen met PATIO een aardigheidje te bedenken voor onze gasten. Een moment van verlichting, van aandacht, daar is het ons om te doen.’

Annette heeft legio bijzondere herinneringen aan patiënten. Zoals aan de mevrouw die met een Rotterdams accent uitgebreid haar gal spuwt na ieder bezoek aan de kliniek. ‘Ze eindigt steeds met “Zo, ik ben het kwijt, jullie doen er maar mee wat je wil.” Wanneer iemand met een glimlach hier naar buiten gaat omdat we een ander perspectief konden bieden, vind ik dat mooi. En de meneer die een jaar lang met zijn echtgenote vanuit Dordrecht bij ons kwam en het ons speciaal kwam vertellen dat mevrouw overleden was. Dan doen we iets goed.’ 


www.erasmusmcpatio.nl