Kinderpalliatieve zorg ontwikkelt zich snel

Auteur: Rob Bruntink
25.08.2022
Kinderpalliatieve zorg ontwikkelt zich snel
Auteur: Rob Bruntink
25.08.2022
In de maanden september en oktober organiseren Carend en het expertisecentrum Kinderpalliatieve Zorg een reeks [webinars](https://carend.nl/webinars) over Kinderpalliatieve Zorg. Vrijwel alle facetten van palliatieve zorg zullen in de reeks langskomen. De ontwikkeling van kinderpalliatieve zorg kwam langzamer op gang dan die voor volwassenen. Inmiddels is de achterstand ingehaald. Gezamenlijke besluitvorming is een wezenlijk onderdeel. Paula van Driesten werkt als ervaringsprofessional in de gehandicaptenzorg, studeert Ethiek in de zorg en is de moeder van Tycho, een jongen met een zeldzame ongeneeslijke ziekte, het Sturge Weber Syndroom, die in 2020 op 13-jarige leeftijd overleed. Ze schreef hier het boek Dichtbij over. “We hebben in alle jaren van zijn leven veel te maken gehad met de gezondheidszorg”, zegt Van Driesten. “Het zijn overwegend goede ervaringen geweest, maar vooral in de eerste jaren van zijn leven was het regelmatig een flinke zoektocht om de juiste zorg te krijgen. Gelukkig is er de afgelopen tien jaar flink geïnvesteerd in de verbetering van kinderpalliatieve zorg.” Lees het hele artikel op Dutch Health Hub via deze [link](https://www.dutchhealthhub.nl/artikel/kinderpalliatieve-zorg-ontwikkelt-zich-snel/) ----- **Webinars** Kinderpalliatieve zorg start vanaf de diagnose van een ongeneeslijke of levensbedreigende aandoening en draait niet alleen om het zieke kind. Het hele gezin kan hulp en ondersteuning krijgen bij de verzorging en begeleiding. Naast medische of verpleegkundige zorg kan het ook gaan om pedagogische of psychosociale hulp of spirituele zorg. Dit valt allemaal onder palliatieve zorg, waarbij de focus op de kwaliteit van leven én sterven ligt. Door medisch-technische vooruitgang worden steeds meer 'palliatieve kinderen' volwassen. Dit brengt voor de beroepsgroepen in de volwassenenzorg nieuwe uitdagingen met zich mee. Hierdoor is kinderpalliatieve zorg belangrijk in brede context en niet alleen in de (kind)specialismen. Het gevarieerde programma met zowel ervaringsdeskundigen als zorgverleners, maakt deze reeks ook erg geschikt om te volgen als je in de volwassenzorg werkt. Alle webinars zijn als geheel, maar ook afzonderlijk van elkaar te volgen. Accreditatie voor 2 punten per webinar wordt aangevraagd voor artsen (ABAN), verpleegkundig specialisten (VSR), physician assistants (NAPA), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN). Voor geestelijk verzorgers wordt accreditatie voor 0,5 punt per webinar aangevraagd. De webinars zijn uiteraard ook toegankelijk voor niet-zorgverleners. Studenten krijgen korting. **Programma**: Dinsdag 13 september: 'Kennismaking met de kinderpalliatieve zorg' (Met: hoogleraar kindergeneeskunde Eduard Verhagen en moeder Paula van Driesten). Lees [hier](https://carend.nl/webinars#kennismaking-met-kinderpalliatieve-zorg-van-toen-tot-nu) meer. Dinsdag 20 september: 'Praten over de dood met kinderen'. (Met: kinderoncoloog Erna Michiels, rouwtherapeut Agmar Butcher en moeder Marjolein Broeren). Lees [hier](https://carend.nl/webinars#praten-over-de-dood) meer. Dinsdag 27 september: 'Levend verlies' (Met: rouw- en verliestherapeut Tanja van Roosmalen). Lees [hier](https://carend.nl/webinars#kinderpalliatief-levend-verlies) meer. Dinsdag 4 oktober: 'Zingeving bij ongeneeslijk zieke jongeren'. (Met: geestelijk verzorger Nette Falkenburg en hospiceverpleegkundige Nienke van de Giessen). Lees [hier](https://carend.nl/webinars#zingeving) meer.