Leergang Palliatieve Zorg voor de VVT: inschrijven tot 10 oktober

Auteur: Carend Opleidingen
11.09.2023
Leergang Palliatieve Zorg voor de VVT: inschrijven tot 10 oktober
Auteur: Carend Opleidingen
11.09.2023

Carend start dit najaar eindelijk met de verdiepende en uitgebreide leergang palliatieve zorg voor de VVT. In deze cursus leer je de hele basis van de palliatieve zorg en vindt er op deelonderwerpen verdieping plaats. Carend ontwikkelt momenteel  leervideo's die facultatief aan de training gevolgd kunnen worden.

We starten deze uitgebreide cursus per 1 november in de steden Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen en zien dat er in verschillende steden erg veel animo voor deze leergang is. Inschrijven kan nog tot uiterlijk 10 oktober. 

De cursus in Leeuwarden zit zo goed als vol, maar in Amsterdam, Rotterdam en vooral Groningen is er vooralsnog voldoende plek. Wees er snel bij. Inschrijven en meer informatie over de specifieke data van het programma per stad, vind je via deze link

Hoog kwalitatief onderwijs over palliatieve zorg voor alle zorgverleners in de VVT-sector

Palliatieve zorg is alle zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naaste en richt zich op kwaliteit van leven van mensen met een ongeneeslijke vorm van kanker, maar ook van ziekten als COPD, hartfalen en dementie. Het is door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen de verwachting dat de vraag naar deze zorg het komend decennium fors gaat stijgen. Palliatieve zorg en zorg in de stervensfase zijn een belangrijk onderdeel voor jou als zorgverlener binnen de VVTsector. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er onder onder zorgmedewerkers in de VVT-sector veel behoefte is aan meer kennis en kunde over dit onderwerp. 


Voor wie?

De leergang palliatieve zorg is bestemd voor zorgverleners in het verpleeghuis, de thuiszorg en ziekenhuis van MBO niveau 3-4, maar de cursus is ook zeker geschikt voor HBO-niveau en POH-ers en leden van de NVDA met interesse in palliatieve zorg. Voor meer informatie kan je mailen naar leergang@carend.nl


Uitdagend programma


Het programma bestaat uit een blended learning van twee e-learnings, twee webinars en vier fysieke bijeenkomsten in een periode van drie maanden. Na een introductie e-learning over de basisprincipes van palliatieve zorg komen de deelnemers in kleine groepesamen voor de eerste bijeenkomst. Hierin wordt dieper ingegaan op de vier domeinen van palliatieve zorg, de ziektetrajecten bij kanker, orgaanfalen (COPD en hartfalen) en dementie. Mede door de kleine groepsgrootte is tijdens deze bijeenkomsten veel tijd voor het onderling delen van ervaringen en kennis. Na de eerste kennismaking met de basisprincipes van palliatieve zorg gaan we door middel van een e-learning en een bijeenkomst in op de rol die zorgverleners kunnen hebben om de mantelzorg beter te kunnen ondersteunen. Hierna volgen twee webinars over de vier belangrijkste symptomen die in de palliatieve fase kunnen optreden: dyspneu, pijn, buikklachten en het delier. Tijdens de webinars is ruimte voor interactie. Als laatste zijn er twee bijeenkomsten over zorg in de stervensfase (inclusief palliatieve sedatie) en over rouw en nazorg.


Tijdens klankgroepbijeenkomsten met mensen uit het veld bleek veel behoefte te zijn aan nog verdiepende modules over specialisatiegebieden binnen de palliatieve zorg. Om die reden ontwikkelen we facultatieve modules over bijvoorbeeld interculturele palliatieve zorg, dementie, palliatieve zorg binnen de GGZ en palliatieve zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking. We verwachten deze modules nog verder te gaan uitbreiden.


Programma van de leergang, meer info hier.

Kosten

Kosten zijn 850 euro per per persoon. Zorginstellingen kunnen via Sector Plan Plus (deel c) voor hun zorgmedewerkers tot 50% korting voor deze leergang subsidie aanvragen, waardoor de kosten dalen tot 425 euro. Lees hier meer over deze regeling. Carend blijft je via onze nieuwsbrief op de hoogte houden van mogelijkheden om (delen van) dit bedrag te subsidieren via de mogelijkheden die geboden worden.

De kosten voor een in-company training liggen beduidend lager, meer informatie over deze optie is te verkrijgen via leergang@carend.nl

Leergang wordt in 2024 uitgerold in andere regio's

Momenteel zijn we ook in andere regio's bezig met het aantrekken van docenten om ook in die delen van het land de leergang op te zetten. We verwachten in februari 2024 te kunnen beginnen in andere regio's waaronder Utrecht, Zwolle, Hengelo en Nijmegen. De drie zuidelijke provincies volgen waarschijnlijk in april 2024. Daarover volgt binnenkort meer informatie. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Carend.

Meer informatie kun je vinden op deze site (inclusief kort webinar) en in onze brochure.