Najaarsprogramma webinars Carend bekend

Auteur: Carend Redactie
22.09.2022
Najaarsprogramma webinars Carend bekend
Auteur: Carend Redactie
22.09.2022

De herfst bij Carend staat bol van interessante en leerzame webinars over uiteenlopende onderwerpen. Zo zullen we het hebben onder meer hebben over het palliatieve beloop van de ziekte van Parkinson, bij patienten met nierfalen en ook gaan we in op de palliatieve zorg bij mensen met dementie.

Korting voor V&VN-leden

Wij vinden het erg belangrijk dat verpleegkundigen en onze verzorgenden gefaciliteerd worden in deze webinars. Zij krijgen allemaal 10% korting op al onze live webinars en 25% korting op al onze on demand webinars. Zij moeten zich daartoe wel registeren op deze website.

U vindt hierbij het gehele programma tot aan de jaarwisseling, die waarschijnlijk nog aangevuld zal gaan worden met andere webinars.

11 oktober Interculturele palliatieve zorg

Op 11 oktober zal geestelijk verzorger Mustafa Bulut een webinar verzorgen over palliatieve zorg binnen andere culturen. Hij vertelt op heel pakkende en informatieve wijze hoe mensen met een islamitische achtergrond omgaan met een niet te genezen ziekte. Mustafa besteedt heel kort aandacht aan theoretische modellen en geeft heel veel praktische voorbeelden: niet het slechte nieuws vertellen of wel vertellen, wel of niet doorgaan met behandelen?

18 oktober Kunst en palliatieve zorg

Op 18 oktober zal huisarts en kaderarts palliatieve zorg Marike de Meij ingaan op de relatie tussen kunst en palliatieve zorg. Hoe wordt de dood en de weg daar naar toe verbeeld in de schilderkunst en andersom: welke invloed kan kunst op het stervensproces hebben?

25 oktober Schrijven over palliatieve zorg

In deze workshop op 25 oktober krijg je les over het schrijven van columns en blogs, specifiek over palliatieve zorg. Journalist en palliatief expert Rob Bruntink neemt je een avond mee in de schrijfkunst en interviewt ook nog longarts Sander de Hosson, die veel columns over dit onderwerp schreef en schrijft.

1 november Palliatieve zorg bij mensen met dementie

Dementie is een progressief ziektebeeld, dat wil zeggen dat iemand steeds verder achteruit gaat en steeds meer functies verliest. Het is daardoor onvermijdelijk dat mensen met dementie door - of in ieder geval mét - de dementie, sterven.

Het is belangrijk om tijdig met een patiënt of client en zijn familie in gesprek te gaan over het levenseinde en de periode die daar aan vooraf gaat (advance care planning), zeker ook bij mensen met dementie. Op deze avond krijgen we meer kennis over het toevoegen van leven aan de dagen van mensen met deze ingrijpende ziekte.

8 november Palliatieve zorg bij nierfalen

Bij gevorderd nierfalen treedt specifieke problematiek op op alle domeinen van de palliatieve zorg, zoals jeuk, restless legs, slaapstoornissen, depressieve klachten, dyspneu en complexe keuzes rond het wel of niet starten of beëindigen van dialyse. Op deze avond zullen de auteurs van de richtlijn 'Palliatieve Zorg bij eindstadium nierfalen uitgebreid in op de somatische, psychosociale en existentiele problematiek die bij dit ziektebeeld een rol speelt.

15 november Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie

Op veler verzoek zullen we in verband met de relevantie van het onderwerp opnieuw ingaan op de herziene richtlijn palliatieve sedatie. Sabine Netters, internist-oncoloog, neemt ons mee in de meest cruciale wijzigingen. Zo is er meer aandacht voor communicatie, multidisciplinaire samenwerking, zijn er wijzigingen in de medicatie (waaronder een belangrijkere rol voor levomepromazine) en zijn zowel acute als intermitterende sedatie nader uitgewerkt.

22 november Palliatieve zorg bij Parkinson

De ziekte van Parkinson is een veelvoorkomende aandoening en na de ziekte van Alzheimer de meest frequente neurodegeneratieve aandoening. Het is een complexe en invaliderende aandoening met veel verschillende uitingen en symptomen: niet alleen motorische klachten zoals stijfheid, traagheid en tremoren, maar ook cognitieve achteruitgang, stemmingsklachten en autonome dysfunctie. De verwachting is dat er een toename zal zijn in het aantal Parkinson patiënten vanwege onder andere de vergrijzing en bepaalde omgevingsfactoren.

29 november Palliatieve zorg bij cerebrale oncologie

Primaire hersentumoren (glioblastoom), maar ook metastasen zijn vaak niet te genezen. Patienten met deze tumoren hebben last van gedragsveranderingen, uitval van belangrijke lichaamsfuncties inclusies kracht in de ledematen en sufheid. Een palliatieve benadering van deze klachten op alle domeinen van de palliatieve zorg speelt een belangrijke rol in de behandeling.

13 december Palliatieve zorg bij leverfalen

Chronisch leverfalen kent een zeer wisselend, moeilijk voorspelbaar beloop en kan zelfs in het eindstadium nog genezen, met een levertransplantatie. Daarom kan het ingewikkeld zijn om behoefte aan palliatieve zorg te herkennen, tijdig palliatieve zorg en advanced care planning in te zetten en aan te kaarten. Toch is palliatieve zorg van groot belang bij leverfalen: symptoomlast bij eindstadium leverfalen is hoog en gevarieerd, leverfalen specifieke complicaties zijn vaak zeer invaliderend en leiden tot een hoge zorgconsumptie. Daarnaast kan behandeling van symptomen uitdagend zijn door leverfalen geïnduceerde veranderingen in farmacokinetiek en -dynamiek.


We streven ernaar dat alle webinars geaccrediteerd zijn voor de relevante beroepsgroepen.

dinsdag 08 november 2022
20:00 uur