Palliatieve zorg en de ander: nieuwe webinars

Auteur: Carend Redactie
10.12.2021
Palliatieve zorg en de ander: nieuwe webinars
Auteur: Carend Redactie
10.12.2021

In de winter komen wij met een nieuwe webinarreeks, die we “Palliatieve Zorg & de Ander” noemen. Het vierluik heeft als onderwerp "De Ander" en gaat over mensen die anders zijn en anders leven, maar tegelijkertijd ook weer niet. De onderwerpen zijn binnen de palliatieve zorg beslist nog niet vaak aan de orde geweest, toch vinden we dat dat hoog tijd wordt. Want ook deze patiënten hebben recht op goede palliatieve zorg en goede stervensbegeleiding nodig.


Het vierluik bestaat uit:

-Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

(25 januari, 20.00 uur)

Wat is de invloed van die beperking op de keuzes van behandeling? Welke specifieke dilemma’s kunnen er spelen in de palliatieve zorg? Hoe kun je aandacht hebben voor alle dimensies van goede palliatieve zorgverlening?
Karin Seijdell is geestelijk verzorger en zal met name ingaan op de morele dilemma’s, de aandacht voor zingeving en het belang van multidisciplinair samenwerken.


-Palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek

(8 februari, 20.00 uur)

We staan stil bij verschillende factoren die deze zorg anders maken, zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, schaamte (ook bij de zorgprofessional). Ook zal er aandacht besteed worden aan de interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en de middelen die al gebruikt werden door de patiënt zoals bijvoorbeeld methadon.

Verslavingsarts Saskia Buijs neemt je mee in deze complexe materie. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. 

 

-Palliatieve zorg voor daklozen

(1 maart, 20.00 uur)

In dit webinar nemen Margriet Wieles en Hanna Klop je mee in de palliatieve zorg voor dakloze mensen. Een dakloze leeft compleet anders dan wij, palliatieve zorg voor deze groep mensen is erg ingewikkeld: waar geef je het, wie geeft het, wat als iemand dat helemaal niet wil? Ga je wel of niet contact proberen te leggen met verstoorde relaties?
Dakloze mensen hebben vaker zorgen over praktische dingen zoals waar word ik begraven en vragen zich vaak af of ze wel begrepen worden door zorgverleners. Margriet heeft als verpleegkundig specialist van hospice Kuria veel praktijkervaring met deze groep mensen en Hanna doet onderzoek naar verbetering van palliatieve zorg voor deze specifieke groep mensen aan AmsterdamUMC.


-Palliatieve zorg in alle kleuren van de regenboog


(15 maart, 20.00 uur)


In deze webinar vertelt Karin Pool, longarts en kaderarts palliatieve zorg over palliatieve zorg voor mensen met een andere seksuele oriëntatie dan de heteroseksuele. De dichotome (man-vrouw) heteronormatieve maatschappij sluit veel mensen uit. Dit kan leiden tot verstoting, niet jezelf durven tonen, laat staan de liefde voor een ander… zodra het verlies van het eigen leven of dat van de partner dreigt, kan dat leiden tot andere psychosociale en existentiële problemen die niet zelden onbesproken blijven.
Hoe ga je daar als zorgprofessional mee om, als je dit niet goed herkent (of erkent)? Heb jij zelf vooroordelen die jouw attitude zouden kunnen beïnvloeden en hoe pas je die dan aan?Deze webinarreeks is bedoeld voor artsen, geestelijk verzorgers, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, naasten en andere geïnteresseerden, die zowel binnen als buiten het ziekenhuis in aanraking komen met patiënten in een palliatieve setting.

Meer informatie en inschrijving: https://www.carend.nl/webinars