Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Auteur: Carend Redactie
13.12.2021
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Auteur: Carend Redactie
13.12.2021

Op 25 januari organiseert Carend een webinar over palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Dat is hard nodig, want deze zorg is minder goed ontwikkeld dan de palliatieve zorg in de algemene bevolking. 

Veel kennis uit de palliatieve zorg voor mensen uit de algemene populatie is niet of niet geheel van toepassing op mensen met een verstandelijke beperking.

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

  • Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak een stapeling van aandoeningen, waardoor ze ‘lijken’ op mensen uit de algemene bevolking die veel ouder zijn. Zo komen bij voorbeeld slikproblemen, epilepsie, zintuigstoornissen, slaapproblemen, problemen aan het bewegingsapparaat en mobiliteitsverlies komen vaker voor.
  • Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vaak niet zodanig communiceren dat ze gemakkelijk door anderen begrepen worden. Hierdoor is het vaststellen van het begin van de palliatieve zorgfase, het bepalen van zorgbehoeften en wensen binnen advancecareplanning, en ook het effect van behandelingen vaak bijzonder moeilijk.
  • Het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking bij belangrijke beslissingen in de zorg en/of het bespreken van wensen vraagt om specifieke vaardigheden van formele en informele zorgers. Methoden om het normale leven en/of het kenmerkend gedrag van een persoon met een verstandelijke beperking in kaart te brengen zijn nog maar weinig ontwikkeld.
  • Zeker oudere mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak een minder goed ontwikkeld informeel netwerk dan mensen in de algemene bevolking. Goede signalering en ondersteuning vanuit het informele netwerk zijn daardoor minder vanzelfsprekend.
  • Er zijn sterke vermoedens dat mensen met een verstandelijke beperking vaak afwijkend reageren op bepaalde medicatie ten opzichte van mensen in de algemene bevolking. Voor slaap- en pijnmedicatie zijn er bijvoorbeeld vaak andere doseringen nodig.

En dus hoog tijd voor een webinar!

Op 25 januari gaat Karin Seijdel, geestelijk verzorger middels casuïstiek in op de palliatieve zorg bij deze specifieke patiëntengroep. Aan de hand van casussen zal je kennis opdoen over de specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. 

Wat is de invloed van die beperking op de keuzes van behandeling? Welke specifieke dilemma’s kunnen er spelen in de palliatieve zorg? Hoe kun je aandacht hebben voor alle dimensies van goede palliatieve zorgverlening? 

Speerpunt van dit webinar ligt met name op morele dilemma’s, de aandacht voor zingeving en het belang van multidisciplinair samenwerken.

Doe mee aan ons webinar en deel je ervaringen in de chat en laten we werk maken van de palliatieve zorg voor deze patiënten!

Meer info en inschrijven doe je hier: webinars


De foto is een stockfoto.