Proactieve zorgsymposium:Digitalisering en PZP (Dave Tjan, intensivist ZGV en Emmy Maats, arts-onderzoeker PZP)

Auteur: Carend Redactie
01.02.2023
Proactieve zorgsymposium:Digitalisering en PZP (Dave Tjan, intensivist ZGV en Emmy Maats, arts-onderzoeker PZP)
Auteur: Carend Redactie
01.02.2023

In de regio Gelderse Vallei loopt een project waarin een ketenbrede aanpak op het gebied van proactieve zorgplanning wordt ontwikkeld. Onderdeel van deze aanpak is het digitaliseren en transmuraal delen van informatie over proactieve zorgplanning. Want als er afspraken gemaakt worden tussen een zorgverlener en een patiënt of cliënt, moeten die ook goed vastgelegd worden in een digitaal zorgdossier, zodat andere zorgverleners 24 uur per dag kunnen inzien wat de wensen en grenzen van een patiënt zijn. Maar hoe kunnen we dit goed regelen, in een dynamisch proces, waarbij niet zelden weer nieuwe afspraken gemaakt worden? Hoe harmoniseer je de werkwijzen van verschillende zorgverleners (huisarts, specialist ouderengeneeskunde, ziekenhuisspecialist, palliatief team, verpleegkundig specialist etc) in een regio om proactieve zorgplanning voor patiënten zo goed en efficiënt mogelijk te faciliteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook in de hectiek van acute momenten waarbij soms al snel 1-1-2 gebeld wordt, ook ambulancediensten en huisartsenposten goed op de hoogte zijn? Wat zijn de uitdagingen van het digitaal delen van deze hoogstpersoonlijke gegevens? Hoe organiseren we het zo dat ook zorgverleners aan de andere kant van Nederland inzicht kunnen hebben in deze gegevens (want ook tijdens vakantie kan het mis gaan)?

Dave Tjan en Emmy Maats zullen in deze presentatie ingaan op de wijze waarop in hun regio ketenbrede afspraken gemaakt zijn rond de digitalisering van het zorgdossier en met welke uitdagingen dat gepaard gaat. Intensivist Dave Tjan is de stuwende kracht achter de PZP-polikliniek in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Op de poli's cardiologie, nefrologie, geriatrie, oncologie MDL, neurologie en longziekten worden structureel PZP-gesprekken aangeboden aan patiënten met verhoogde kwetsbaarheid. Met een recent verkregen ZonMW-subsdie zijn ze in navolging hierop in september 2023 in de regio gestart met een driejarig project om te komen tot een ketenbrede aanpak van proactieve zorgplanning. Emmy Maats, arts-assistent en arts-onderzoeker, coördineert dit project.”