Teun Toebes: "We zijn goed in het zorgen voor lichamen, maar vergeten het zorgen voor de mens."

Auteur: Carend Redactie
03.02.2022
Teun Toebes: "We zijn goed in het zorgen voor lichamen, maar vergeten het zorgen voor de mens."
Auteur: Carend Redactie
03.02.2022

Op dinsdag 8 maart organiseert Carend een online avond met als onderwerp de palliatieve zorg in het verpleeghuis. Op deze avond zullen Teun Toebes (verpleegkundige, auteur en huisgenoot in een verpleeghuis) en specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen beiden vanuit hun perspectief vertellen over hun ervaringen ten aanzien van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de verpleeghuizen. Wij kunnen u melden dat wij ook een dochter van een bewoonster bereid hebben gevonden om over haar ervaringen te vertellen, binnenkort volgt daarover meer informatie. Het belooft een interessante avond te worden en dus hoog tijd om Teun wat vragen te stellen!


1. Teun, Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het gaat niet alleen om het verlichten van lichamelijk lijden, maar ook op het gebied van zingeving en psychische factoren. Hoe zie jij dat het beste vormgegeven? Wat kunnen we doen om de kwaliteit voor mensen in het verpleeghuis te verbeteren?

"We zijn nu goed in het zorgen voor lichamen, maar daarbij vergeten we het zorgen voor de mens. Verandering begint bij onszelf, we moeten de mens met dementie als gelijkwaardige medemens zien." 

2. In je verpleeghuis woon je samen met cliënten. Je beschouwt ze als huisgenoten. Hoe kijken ze naar jou? 

Dat kun je het beste aan hen zelf vragen! De kans is groot dat mijn huisgenoot en goede vriend Ad op 8 maart spontaan mijn kamer binnen komt lopen. 

3. In je boek 'Verpleegthuis' vertel je dat je het moeilijk vindt dat je huisgenoten niet zomaar naar buiten kunnen. Hoe zouden we kunnen helpen om dit beter mogelijk te maken?

"Anders Kijken = Anders Doen, daar geloof ik in. Op het moment dat we ons mensbeeld van mensen die leven met dementie in de brede maatschappij veranderen, kan het niet anders dan dat wij anders met dementie omgaan. De huidige eenheidsworst van veel verpleeghuizen is het product van de maatschappelijke verwachting van deze vorm van zorg. Het is waanzin dat het nog altijd de standaard is dat we mensen zo'n collectieve vrijheidsbeperking opleggen, dat is bij geen enkel ander ziektebeeld in Nederland zo. Een duidelijk signaal dat de mens uit het beeld verloren is geraakt. En dat moet veranderen!"

4. Palliatieve zorg richt zich ook op de naasten van cliënten. Daar is vaak veel verdriet over het verlies van de relatie zoals die was. Wat kunnen we doen om de rol van de mantelzorger te verstevigen?

De mantelzorger is geen juridisch verlengstuk voor akkoorden op zorgplannen, maar een goede Vriend van mensen zoals mijn huisgenoten. Het is de vraag of je de rol van vriend nog kunt hebben binnen het huidige zorgsysteem? Wat doet het met het beeld van je geliefde op het moment dat je iedere dag leest wat voor poep (in de zorg 'defecatie' genoemd) heeft? Dat heeft direct effect op de (on)gelijkwaardige rol en de ervaren wederkerigheid.


Op 8 maart gaan we veel dieper in op de ervaringen van Teun Toebes die een boek hierover schreef ('Verpleegthuis'). Ook schuift Margot Verkuylen aan, een specialist ouderengeneeskunde. Het webinar gaat over kwaliteit van leven voor een patiëntencategorie die in omvang alleen maar toeneemt vanuit twee heel verschillende perspectieven. Centraal staat: 'zie de mens'. Maar hoe doen we dat het beste als zorgverlener en ook als maatschappij? 


Kijk online mee naar het webinar 'Palliatieve zorg in het verpleeghuis: zie de mens'

Wanneer: Dinsdag 8 maart a.s.

Tijd: 20.00 uur

Bedoeld voor: Iedereen met interesse voor dit onderwerp, in het bijzonder naasten, verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en paramedici. Voor zorgverleners is accreditatie aangevraagd.

Inschrijven: onderste kader op deze link: webinars


Meer over het webinar 'Palliatieve Zorg in het Verpleeghuis; zie de mens' van 8 maart: https://carend.nl/artikel/palliatieve-zorg-het-verpleeghuis-zie-de-mens

dinsdag 01 november 2022
12:42 uur