Update handreiking financiering palliatieve zorg

Auteur: Carend Redactie
25.01.2023
Update handreiking financiering palliatieve zorg
Auteur: Carend Redactie
25.01.2023

Deze week is de update van de Handreiking financiering palliatieve zorg uitgekomen. Deze geeft een overzicht van de mogelijkheden van financiering met als doel palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar te maken. In de handreiking worden de structuur en regels rondom financiering op een rij gezet en gekoppeld aan mogelijkheden voor registratie en declaratie. Daarnaast is de Handreiking ook een platform voor de praktijk om de knelpunten die zorgaanbieders ervaren, bijvoorbeeld over financiering, te verzamelen en transparant te maken.

Belangrijkste wijzigingen

In deze update van de handreiking is de geldende wet- en regelgeving van 2023 meegenomen. De versie uit 2022 komt hiermee te vervallen. In de handreiking wordt het de lezer makkelijker gemaakt doordat de updates worden aangegeven met een driehoekje met daarin een uitroepteken. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

• NZa Facultatieve prestatie ‘Time to talk’
• NZa experiment bekostiging transmurale palliatieve zorg, TAPA$-prestaties
• Nieuwe zorgproducten voor de kinderpalliatieve zorg
• Herziening van de Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis

De nieuwe versie van de handreiking is geheel geactualiseerd naar de huidige wet- en regelgeving en geeft daarmee een compleet overzicht voor 2023. Ook deze herziene versie voor 2023 is in samenwerking met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit en vele andere betrokkenen onder verantwoordelijkheid van PZNL tot stand gekomen.

Heb je vragen over de handreiking? Het Team Passende financiering palliatieve zorg van PZNL beantwoordt ze graag. Je kan hiervoor een e-mail sturen aan info@pznl.nl ter attentie van Team Passende financiering palliatieve zorg.
Ben je zorgverlener, bijvoorbeeld thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice? En ervaar je knelpunten met betrekking tot (o.a) de financiering van palliatieve zorg? Meldt het dan bij het praktijkteam palliatieve zorg: meldpunt@juisteloket.nl of per telefoon 030 - 789 78 78.