Vanavond webinar over Euthanasie

Auteur: Carend Redactie
30.05.2022
Vanavond webinar over Euthanasie
Auteur: Carend Redactie
30.05.2022

Vanavond om 20.00 uur vindt het webinar 'Euthanasie' plaats.

Afgelopen maand bestond de Euthanasie-wetgeving in Nederland 20 jaar. Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden kunnen artsen het leven van hun patienten beeindigen, mits er voldaan is aan verschillende zorgvuldigheidseisen.

In dit webinar zullen we het onderwerp euthanasie in de breedte beschouwen met daarna een verdiepend gedeelte over specifieke onderwerpen.

In het eerste gedeelte zullen we ingaan op de basisprincipes van euthanasie: welke indicatie en zorgvuldigheidseisen zijn er, welke medicatie wordt er toegepast en hoe verloopt de procedure precies, zowel qua voorbereiding als qua uitvoering.

In het tweede deel zullen we ingaan op euthanasie bij psychiatrische ziekten. Bij deze zeer heterogene patiëntencategorie is het opstarten van een euthanasieprocedure vaak veel lastiger door het vaststellen van de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van het lijden. Een psychiater zal hier mede aan de hand van de richtlijnen en casuïstiek verder op ingaan.

In het derde en laatste deel zullen we ingaan op euthanasie bij dementieel syndroom. De toepassing van euthanasie bij deze patiëntencategorie is controversieel, gezien het ontbreken van wilsbekwaamheid. Wat zijn de ethische en juridische overwegingen om bij deze patiënten wel of niet een euthanasieprocedure in te zetten?

Joyce de Bruijn en Christel Herben (psychiater) werken beiden bij het Expertisecentrum Euthanasie. Lees hier het interview met hen.

Ook schuift Ton in 't Veen aan. Zijn vrouw Hester lijdt aan vergevorderde dementie en vanavond zal hij zijn ervaringen delen. Hij schreef dit verhaal daarover.

Inschrijven kan hier https://www.carend.nl/webinars#euthanasie. Het webinar is geaccrediteerd voor zorgverleners (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden), maar ook toegankelijk voor niet-zorgverleners.

Lees ook de column Saint-Emilion Grand Cru