Vice-voorzitter Richtlijncommissie bij webinar 'Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie'

Auteur: Carend Redactie
24.08.2022
Vice-voorzitter Richtlijncommissie bij webinar 'Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie'
Auteur: Carend Redactie
24.08.2022
Carend is er trots op te mogen aankondigen dat Carel Veldhoven, huisarts en kaderarts palliatieve zorg zal aanstaande dinsdag aanwezig zijn bij het webinar 'Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie'. Hij is vice-voorzitter van de richtlijnencommissie. Tijdens het webinar zullen internist Sabine Netters en longarts Sander de Hosson de belangrijkste wijzigingen doorspreken, Carel Veldhoven zal hierbij commentaar geven. **Belangijkste wijzigingen** Belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de vorige richtlijn zijn: -Expliciete aandacht voor de multidisciplinaire aanpak bij (het proces van) palliatieve sedatie. -Meer aandacht voor het vroegtijdig en proactief bespreken van palliatieve sedatie als onderdeel van palliatieve zorg. Door tijdig het gesprek over mogelijkheden van behandelingen en wensen rondom het sterven te voeren, kunnen patiënten hun persoonlijke keuzes op tijd maken en kenbaar maken. -Meer informatie over en concrete handvatten voor voorlichting aan patiënten en naasten. -Expliciet toegevoegd zijn de indicatiestelling bij patiënten met dementie en bij patiënten met verstandelijke beperkingen. Het doseringsschema van medicatie is aangepast op basis van voortschrijdend medisch inzicht. Er is meer aandacht voor proportionele sedatie; -Het onderwerp acute sedatie is toegevoegd; -Het lijden hoeft niet alleen lichamelijk van aard te zijn, existentieel lijden speelt ook een rol. Existentieel lijden is bij voorbeeld het ervaren van 'zinloosheid of leegte' in de laatste levensfase. **Niet autoriseren richtlijn door V&VN** Carel Veldhoven zal tijdens het webinar in discussie gaan met Inge Rinzema, voorzitter van de verpleegkundig specialisten over de oorzaak én de gevolgen van het niet-autoriseren van de richtlijn door de V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De reden om de richtlijn niet te autoriseren is de onvrede dat verpleegkundig specialisten in de richtlijn niet een palliatieve sedatie mogen starten. In veel zorginstellingen en thuissituaties spelen verpleegkundig specialisten volgens V&VN een cruciale rol in de palliatieve en terminale behandeling van patienten. Verpleegkundig specialisten mogen zelfstandig medische behandelbeslissingen nemen, op voorwaarde dat er bekwaamheid is. Het niet autoriseren van de richtlijn leidt tot veel onrust onder deze beroepsgroep. Eind juni maakte V&VN [bekend](https://www.venvn.nl/nieuws/v-vn-komt-met-leidraad-indicatiestelling-palliatieve-sedatie-voor-verpleegkundig-specialisten/) binnen afzienbare tijd zal komen met een eigen leidraad. V&VN daarover op haar website: "Volgens het wettelijk kader taakherschikking ben je als verpleegkundig specialist zelfstandig bevoegd in je eigen expertisegebied mits je bekwaam bent. Als je op dit moment al indiceert als verpleegkundig specialist, dan kun je er in afwachting van de leidraad voor kiezen om dit te blijven doen. Het is nog onduidelijk hoe een (tucht)rechter zal oordelen. Bij eventuele klachten of procedures in de periode dat de leidraad nog niet beschikbaar is, zorgt V&VN indien nodig voor juridische ondersteuning" Er is tijdens de gehele avond veel ruimte voor vragen en discussie via de chat. ----- Wat: "Webinar Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie" Wanneer: Dinsdag 30 augustus 2022 Hoe laat: 20.00 uur Inschrijven kan [hier](https://https://carend.nl/webinars#herziene-richtlijn-palliatieve-sedatie ). U kan de gehele richtlijn hier lezen: https://www.pallialine.nl/sedatie