Palliatieve zorg en cerebrale oncologie

On demand
29 nov. 2022
29
12:53
12:53
Geaccrediteerd
Aanmelden

Palliatieve zorg en cerebrale oncologie

Bekijk dit belangrijke webinar on demand.

Primaire hersentumoren (waaronder het glioblastoom), maar ook hersenmetastasen van tumoren elders (longkanker, melanoom, borstkanker) zijn vaak niet te genezen.

Patiënten met deze tumoren hebben last van gedrags- en karakterveranderingen, hoofdpijn, duizeligheid, epilepsie, uitval van belangrijke lichaamsfuncties inclusief kracht in de ledematen en sufheid door de tumor zelf of door oedeem dat door de tumor(en) ontstaat.
Een palliatieve benadering van deze klachten op alle domeinen van de palliatieve zorg speelt een belangrijke rol in de behandeling.

Dit webinar zal uitgebreid gaan over de palliatieve fase bij hersentumorpatiënten.

Sprekers zijn dr Walter Taal, neuro-oncoloog in het Erasmus MC in Rotterdam en Marit Eland, verpleegkundig specialist. 

Het aandachtsgebied van Walter Taal is hersentumoren (waaronder gliomen), uitzaaiingen in de wervels en neurofibromatose type I. Ook heeft hij 2 brieven geschreven met betrekking tot “Patiënten met een hersentumor: wanneer geen ziektegerichte behandeling meer mogelijk is.” Een brief voor patiënten en naasten en een andere brief voor (huis)artsen. Deze brieven worden landelijk gebruikt. Zie: https://lwno.nl/richtlijnen/Marit Eland is verpleegkundig specialist neurochirurgie en neuro-oncologie in het Erasmus MC in Rotterdam. Haar zorg richt zich op patiënten met snelgroeiende hersentumoren, zowel op het gebied van de neurochirurgie als bij de nabehandelingen op de neuro-oncologie. Ook heeft zij samen met collega’s de partneravonden voor partners van patiënten met een glioom opgezet.

Gerelateerde artikelen

Webinar 'Palliatieve zorg bij hersentumoren' op 29 november
Auteur:
Vanavond webinar 'Palliatieve zorg bij Hersentumoren'. Interview met spreker Walter Taal
Auteur: Afke Bohle

Sprekers

dr. Walter Taal
Neuroloog
Marit Eland
Verpleegkundig specialist neuro-oncologie

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers