Carend organiseert op 14 maart 2024 Jaarcongres over palliatieve zorg: kijken naar de toekomst

Auteur:
01.11.2023
Carend organiseert op 14 maart 2024 Jaarcongres over palliatieve zorg: kijken naar de toekomst
Auteur:
01.11.2023

Op 14 maart organiseert Carend zijn Jaarcongres 'Leven toevoegen aan de Dagen' met als thema 'Kijken naar de Toekomst'. 

Tijdens dit congres zullen prominente sprekers waaronder Michelle van Tongerloo, Bert Keizer, Jet Bussemaker, Tommie Niessen, Pieter Barnhoorn, Manon Boddaert, Jennifer Bergkamp, Gabe Sonke, Menno Oosterhoff en Carlo Leget ingaan op de actualiteit én de toekomst van de palliatieve zorg. Bekijk het hele programma hier

Jaarcongres Carend: platform voor kennisdeling, best practices en verkennen van nieuwe benaderingen

Dit congres is een vervolg op ons eerdere jaarcongres 'Leven toevoegen aan de Dagen' en is een mooi platform voor kennisdeling, het bespreken van best practices en het verkennen van nieuwe benaderingen in de zorg voor mensen in hun laatste levensfase. Jaarlijks overlijden in Nederland 170.000 mensen, waarvan bij bijna 80% dit overlijden verwacht komt. Bij de meeste mensen zou palliatieve zorg in de fase hieraan vooraf een belangrijke rol kunnen spelen, maar 1 op de 3 mensen die deze zorg nodig heeft, krijgt deze niet. 

Het aantal patiënten dat zich in de palliatieve fase bevindt zal door tal van demografische veranderingen gaan toenemen: de gemiddelde Nederlander wordt ouder door het succes van de geneeskunde op met name cardiovasculair en oncologisch gebied en daarnaast is een stijging van het aantal mensen dat ouder is dan 70 jaar (de 'babyboomgeneratie'). Verschillende berekeningen laten zien dat met name mensen met dementie zal stijgen. 

Deze stijging in aantallen patiënten leiden tot grote zorgen: juist waar meer personeel nodig is, zullen ook de tekorten aan nieuwe collegae toenemen. Dat zal leiden tot nog meer druk op de schouders van de palliatieve zorgverleners. 

Met sprekers als Michelle van Tongerloo, Jet Bussemaker, Bert Keizer, Carlo Leget, Tommie Niessen, Gabe Sonke en Ineke Visser zullen we op de verschillende aandachtsgebieden en zorgen over de toekomst ingaan. Hoe gaan we in Nederland blijven zorgen dat iedereen de beste zorg blijft krijgen, ook als je niet meer beter wordt.

Voor wie?

Palliatieve zorg is een belangrijk aspect van de medische zorg die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met ernstige ziekten, vooral in de laatste fase van hun leven. Tijdens dit congres hebben we een mooi programma gemaakt dat aantrekkelijk is voor een breed scala van zorgverleners, waaronder artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en naasten, maar ook bestuurders en beleidsmakers. 

We nodigen ook expliciet hulpverleners uit uitvaartzorg uit, zodat zij meer kennis kunnen nemen over wat de nabestaanden de laatste weken hebben meegemaakt. Wij geloven dat de verbinding die we tijdens deze dag willen maken tussen de palliatieve zorg en de uitvaartzorg een extra dimensie aan deze dag zal geven.

Er is accreditatie aangevraagd voor:  ABAN, V&VN, VSR, NAPA, Kabiz, NVDA, NVvPO: zes punten en SKGV: drie punten

Het belooft een intensief congres te worden met plenaire sessies in de ochtend en workshops in de middag, maar ook is er voldoende ruimte om te netwerken en met elkaar bij te praten tijdens de lunch en de verschillende pauzes.

Inspirerend programma

Met sprekers als Michelle van Tongerloo, Jet Bussemaker, Bert Keizer, Jennifer Bergkamp, Pieter Bathoorn, Iris van Benekom, Manon Boddaert, Carlo Leget, Tommie Niessen, Gabe Sonke en Ineke Visser zullen we op de verschillende aandachtsgebieden en zorgen over de toekomst ingaan. Hoe gaan we in Nederland blijven zorgen dat iedereen de beste zorg blijft krijgen, ook als je niet meer beter wordt? Lees alles over dit congres inclusief het gehele programma hier

Michelle van Tongerloo is een van de sprekers.