“De focus op genezing en levensverlenging staat een goede dood in de weg"

Auteur:
08.05.2022
“De focus op genezing en levensverlenging staat een goede dood in de weg"
Auteur:
08.05.2022

Morgenavond spreekt internist en onderzoeker Eric Geijteman tijdens een avondwebinar over 'Zorg in de Stervensfase'. Hij is duidelijk op een belangrijke missie -getuige eerdere interviews die hij gaf- om onnodige behandelingen voor het levenseinde terug te dringen.

“Zorgverleners moeten bewuster omgaan met het inzetten van medicatie en andere behandelingen in de laatste levensfase. Soms doen die meer kwaad dan goed en worden behandelingen onnodig doorgezet”, zegt Eric Geijteman, arts-onderzoeker en internist-oncoloog i.o. in een mooi interview op de website Doq.nl.

Ooit studeerde hij een aantal jaren verpleegkunde, omdat hij uitgeloot was voor geneeskunde. “Die jaren brachten mij dicht bij patiënten. Ik ben toen ook betrokken geweest bij de zorg voor mensen in de stervensfase. Ik voelde me aangetrokken tot deze zorg. In de laatste fase van het leven herbeleven patiënten allerlei dingen uit hun leven; er komt veel naar boven. Het besef dat je als zorgverlener een groot verschil kunt maken voor hen – zowel in negatieve als in positieve zin – inspireerde me."

Geijteman is in december 2018 gepromoveerd op het onderwerp ‘Decisions about medical treatment in the last phase of life’. Hij deed binnen deze promotie onderzoek naar medicijngebruik en andere medische interventies in de laatste levensfase. In het blad Erasmus Magazine zei hij daarover: “De focus op genezing en levensverlenging staat een goede dood in de weg. Uit de literatuur blijkt al dat zorgverleners in de behandelstand staan en moeilijk de omslag maken naar patiënten met een beperkte levensverwachting. Aan de andere kant heb je patiënten die zich in de steek gelaten kunnen voelen als er wordt gestopt met medicijnen, alsof de handdoek in de ring wordt gegooid. Het is belangrijk om na te denken over hoe je dat gesprek met ze voert.

“Je kunt uitleggen dat stoppen met het medicijn ertoe kan leiden dat iemand minder moeite hoeft te doen om alle medicijnen in te nemen en dat er minder kans is op bijwerkingen. Datzelfde geldt voor andere medische interventies als echo’s, foto’s en (bloed)onderzoek. Je kunt juist ontzettend veel bieden door dingen niet te doen, hoop in een andere vorm geven. Niet op genezing, maar op bijvoorbeeld een goed einde.”

Morgen zal Eric Geijteman bij ons uitgebreid ingaan op goede zorg in de stervensfase. Uiteraard zullen de resultaten uit zijn onderzoek de revu passeren, maar ook zal hij spreken over het verbeteren van kwaliteit van sterven op alle domeinen van de palliatieve zorg.

Schrijf je in voor het webinar dat morgen vanaf 20.00 uur plaatsvindt. Het is geaccrediteerd voor 2 punten voor ABAN, V&VN, NAPA, VSR en voor 0,5 punten voor de SKGV. Ook niet-zorgverleners kunnen zich inschrijven, in de chat doen moderatoren hun best om moeilijke begrippen te vertalen. Presentatie is in handen van dagvoorzitter Annejan Toonstra. Er is veel ruimte voor vragen.

Lees ook het interview met onze site.

eric geijteman.jpg

Eric Geijteman (eigen foto)