De 'Palliakit' is in opkomst

Auteur: Carend Redactie
15.09.2023
De 'Palliakit' is in opkomst
Auteur: Carend Redactie
15.09.2023

BInnen palliatief zorgland lijkt 'de Palliakit' sinds enige tijd sterk in opkomst. Dit is een box met medicamenten en hulpmiddelen die bij de apotheek in de eerste lijn beschikbaar is voor mensen die in de terminale fase komen. Ook wordt de kit meegegeven aan patiënten die in de laatste levensfase zijn bij hun ontslag uit het ziekenhuis, zodat thuis noodzakelijke medicamenten en hulpmiddelen snel en makkelijk beschikbaar zijn.

In deze 'noodset' zitten bijvoorbeeld:

  • midazolamspray (voor bij onrust)
  • morfinespray (bij pijn of benauwdheid)
  • morfine-ampullen voor zo nodig toediening (bij pijn of benauwdheid)
  • medische hulpmiddelen (met name een katheter)
  • injectiematerialen
  • een subcutaan vlindernaaldje (zodat indien noodzakelijk snel gestart kan worden met continue toediening van morfine of midazolam).

In veel eerstelijns apotheken is zo'n kit aanwezig, maar steeds meer ziekenhuizen geven deze middelen ook al mee bij ontslag omdat in de eerstelijnszorg medische hulpmiddelen als een katheter niet altijd snel beschikbaar zijn (lees bijvoorbeeld dit stuk). De kit wordt bij palliatieve patiënten in huis gezet op het moment dat de patiënt in de terminale fase komt. Doordat de juiste spullen al bij de patiënt of cliënt thuis aanwezig zijn en de toestemming hiervoor is verleend (recepten voor bij voorbeeld morfine of midazolam), kan de verpleegkundige de kit meteen gebruiken zodra dit nodig is. Na overlijden van de patiënt neemt de huisarts de kit weer mee en levert deze in bij de apotheek. 

Zie ook dit filmpje van Tommie in de Zorg over de inhoud van de palliatieve kit: https://www.youtube.com/watch?v=3bSq8wuCBUc

Laurens van Ede
Als ontwikkelaar van deze palliatieve kit juich ik het natuurlijk van harte toe dat Carend hier aandacht aan geeft. De kit verspreidt zich in rap tempo door Nederland, er wordt veel contact over opgenomen door huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen uit de diverse windstreken. In de regio rondom Gorinchem zetten we ook een kleine versie in via de huisartsenpostauto. Voor vragen en ervaringen ben ik te bereiken via LinkedIn. Laurens van Ede, huisarts en kaderarts PZ
-1
Liesbeth Faber
Nu lees ik morfine ampullen, maar wanneer wij starten met palliatieve pijnbestrijding, of sedatie zetten wij een pomp in en hebben we juist cassettes nodig. Maar begrijp ik dat er recepten inzitten die wij/of de familie dan bij de apotheek kunnen inleveren, gr Liesbeth Faber
Log in om reacties te plaatsen