Euthanasie bij psychisch lijden neemt toe

Auteur:
04.04.2024
Euthanasie bij psychisch lijden neemt toe
Auteur:
04.04.2024

Het aantal mensen dat euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden is vorig jaar fors gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat melden de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) aan de NOS. In 2023 kregen de RTE 138 meldingen van euthanasie na psychisch lijden, een stijging van 20 procent. Steeds vaker voert de behandelend arts van de patiënt de euthanasie uit.

De toetsingscommissies beoordelen bij elke melding van euthanasie of aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan. In totaal ontvingen ze ruim negenduizend meldingen van euthanasie, een stijging van 4 procent ten opzichte van 2022.

Vandaag werd ook het Jaarverslag van het Expertisecentrum Euthanasie gepubliceerd. Consulenten van het expertisecentrum begeleiden steeds vaker artsen in het euthanasietraject, waardoor steeds meer patiënten door hun eigen behandelaar geholpen. Net als eerdere jaren zijn de meeste consultaanvragen afkomstig van huisartsen (376). Opvallend is de toename van het aantal psychiaters dat een consulent van Expertisecentrum Euthanasie inschakelt voor advies en begeleiding: 57. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2022. Toen deden 30 psychiaters een beroep op onze consulenten.

Het aantal hulpvragen van mensen met psychisch lijden is toegenomen: 895 (2022: 781). Onze ambulante teams, bestaande uit een arts en verpleegkundige, konden 87 hulpvragen o.b.v. psychisch lijden inwilligen (2022: 90). Opvallend is de toename van jonge hulpvragers (18-30) met psychisch lijden: in 2022 206, in 2023 322. Voor het overgrote deel van deze jonge hulpvragers stopt het traject al tijdens de eerste onderzoeksfase: patiënten trekken het verzoek in, geven geen toestemming voor het opvragen van hun medische gegevens of ze gaan nog in behandeling, waardoor ze niet aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen voldoen.

Onderwijs

Samen met Carend organiseert het Expertisecentrum Euthanasie in 2023 nascholingen: we hebben ruim 500 zorgprofessionals nageschoold. Artsen en verpleegkundigen van het centrum gaven vorig jaar maar liefst 165 presentaties voor duizenden zorgprofessionals.

Het aantal hulpvragen is in 2023 iets gestegen: 4.508 (349 meer dan in 2022). In totaal werden 1.269 hulpvragen ingewilligd (1240 in 2022). Het percentage ingewilligde hulpvragen is al sinds de oprichting van het expertisecentrum in 2012 nagenoeg gelijk: ongeveer 30 procent.


Op 9 en 16 april organiseren Carend en het Expertisecentrum Euthanasie twee webinars die afzonderlijk te volgen zijn, lees hieronder meer.

 

 

dinsdag 16 april 2024
20:00 uur