Palliatieve zorg bij Parkinson, webinar op 22 november

Auteur: Carend Redactie
17.11.2022
Palliatieve zorg bij Parkinson, webinar op 22 november
Auteur: Carend Redactie
17.11.2022

De ziekte van Parkinson is een chronisch progressieve aandoening, waarmee men aangeeft dat het een ziekte is die ongeneeslijk is en langzaam voortschrijdt. De levensverwachting van parkinsonpatiënten is gemiddeld twee jaar korter dan die van mensen zonder de ziekte. Palliatieve zorg en advancecareplanning (ACP) spelen, zeker bij gevordere vormen van Parkinson een belangrijke rol.

Carend zal op 22 november een webinar organiseren over de palliatieve zorg bij dit ziektebeeld. Sprekers van de avond zijn neuroloog en specialist in de parkinsonzorg Mirthe Ponsen en verpleegkundige Herma Lennaerts, zij is parkinsonverpleegkundige en onderzoeker in de palliatieve zorg

Veelvoorkomend

De ziekte van Parkinson is een veelvoorkomende aandoening. Na de ziekte van Alzheimer is het de meest frequente 'neurodegeneratieve' aandoening.

In 2017 waren 33.500 patiënten met parkinson en 16.500 patiënten met parkinsonisme onder behandeling van een neuroloog (ParkinsonNet in cijfers, 2018). Verwacht wordt dat het aantal patienten de komende jaren fors zal toenemen door de vergrijzing, trends in overleving en industrialisatie (Dorsey, 2018).

De ziekte van Parkinson is een complexe en voor veel patiënten een bijzonder invaliderende aandoening en wordt zeker niet alleen gekenmerkt door motorische symptomen, zoals stijfheid, traagheid, tremor en klachten over het lopen en de balans, maar meestal nog meer door de niet-motorische symptomen, zoals cognitieve achteruitgang, stemmings- en angstklachten en slaapstoornissen.

Het begin van de laatste levensfase wordt bij mensen met Parkinson meestal ingeluid als er geen medicatie of behandeling meer is die de situatie van de patiënt verder kan stabiliseren of verbeteren. Het kan gaan om de laatste weken of maanden, maar bij mensen met Parkinson betreft deze periode doorgaans gemiddeld zo’n twee jaar.

ZievanParrevFig08a01.png

Markeren van de verschillende fasen

Markeren van de palliatieve fase en van de stervensfase. In de stervensfase ligt de focus volledig op het maximaliseren van comfort. Met betrekking tot de stervensfase wordt ook de term terminale zorg gehanteerd. Het doel van palliatie in de stervensfase is om naast maximaliseren van comfort te zorgen voor een zo goed mogelijke kwaliteit van sterven (Spreeuwenberg, 2013).


Het goed verlenen van palliatieve zorg bij Parkinson vereist goede kennis van de ziekte enerzijds en van de palliatieve zorg anderszijds. Tijdens deze avonden zullen twee experts de problematiek samenbrengen in een interactief webinar voor zorgverleners waar veel ruimte is voor vragen. Er is accreditatie aangevraagd voor ABAN, NAPA, VSR, SKGV en V&VN. Leden van de NVDA kunnen een certificaat op verzoek ontvangen.

Foto: Pixabay.

dinsdag 22 november 2022
20:00 uur