Palliatieve zorg bij Parkinson: 'Voer gesprekken op tijd'

Auteur: Gertien Koster
19.11.2022
Palliatieve zorg bij Parkinson: 'Voer gesprekken op tijd'
Auteur: Gertien Koster
19.11.2022
*Aanstaande dinsdagavond, 22 november organiseert Carend het [webinar](https://www.carend.nl/webinar/palliatieve-zorg-bij-parkinson) Palliatieve Zorg bij Parkinson. Verpleegkundige Herma Lennaerts is een van sprekers over dit relatief onbekende onderwerp.* "Palliatieve zorg wordt nog te vaak gezien als terminale zorg. Hierdoor wordt het nauwelijks ingezet bij mensen met Parkinson. Men associeert palliatieve zorg met kanker, hartfalen of dementie. Niet met Parkinson. Dat komt waarschijnlijk doordat mensen gemiddeld achttien jaar leven met deze aandoening. In de eerste periode functioneren ze goed en hebben ze relatief nog niet veel klachten, als de medicatie werkt." ### "Palliatieve zorg wordt nog te vaak gezien als terminale zorg. Hierdoor wordt het nauwelijks ingezet bij mensen met Parkinson". Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening die zich op verschillende manieren uit. Niet alleen motorische klachten als stijfheid, traagheid en tremoren maar ook cognitieve achteruitgang en stemmingsklachten. Parkinson is een veel voorkomende hersenziekte, door de vergrijzing zal het aantal Parkinsonpatiënten toenemen. Herma Lennaerts is verpleegkundig specialist Parkinson en onderzoeker, ze werkt in het Radboud. ‘Door specifieke Parkinson problemen in de late fase worden gesprekken over toekomstige zorg, ook wel Advance Care Planning genoemd, vaak de laat gevoerd. Hierdoor weten familieleden soms niet wat hun naaste wil. Belangrijke beslissingen, zoals wel of niet een ziekenhuisopname of het starten van een intensieve behandeling, komen dan bij naasten en zorgverleners te liggen. Als artsen en verpleegkundigen deze gesprekken in een eerder stadium voeren zijn mensen beter in staat om daar over na te denken en te communiceren. **Rode vlaggen** Palliatieve zorg bij Parkinson is pas recent ontwikkeld. In het Radboud zijn we in 2015 gestart met een onderzoek naar de wensen en ervaringen van mensen met Parkinson en hun naasten. Op basis van dat onderzoek werd de RADPAC-PD tool ontwikkeld. Die biedt zorgverleners een handvat om tijdig mensen met Parkinson op hun netvlies te krijgen die baat kunnen hebben bij palliatieve zorg. Het gaat dan om rode vlaggen registeren als de eerste longontsteking of de eerste keer vallen. Mensen met Parkinson overlijden meestal niet aan Parkinson maar aan complicaties, vaak aan een longontsteking. Dat komt doordat zij zich zo vaak verslikken.’ *Wat kun je daar tegen doen?* ‘Als het om orale medicatie gaat kun je een andere toedieningsvorm kiezen. Ook is het heel belangrijk om rekening te houden met on-off-fluctuaties. De off-momenten doen zich meestal voor in een later stadium van de ziekte. Tijdens die off-momenten is de medicatie uitgewerkt en hebben mensen te weinig dopamine, het stofje in de hersenen waar een tekort aan is bij Parkinson. In zo’n off-fase zie je dat patiënten lichamelijk, maar ook mentaal op slot staan. Ze kunnen vastgeplakt aan de grond staan en niet meer vooruit komen. Of zich heel somber voelen. Het is erg belangrijk om patiënten daar goed over te informeren. Mantelzorgers en verpleegkundigen kunnen veel betekenen bij de on-off-fluctuaties. Geef patiënten bijvoorbeeld hun medicatie voordat ze gewassen worden in plaats van daarna. Dan kunnen zij zich makkelijker bewegen en dus beter meewerken tijdens de dagelijkse zorg. Je kunt de medicatie beter verspreid over de dag geven, dan is de kans groter dat iemand in de on-fase zit. Tijdens een off fase is er meer risico op vallen, kan de patient minder goed nadenken en praten. Er is een richtlijn Parkinson in de terminale fase. Dat gaat bijvoorbeeld over slikklachten, stijfheid, toedieningsvormen van medicatie. Maar ook wat te doen bij een delier als iemand geen Haldol mag. We schrijven dan meestal Quetiapine voor. Mantelzorgers zijn vaak overbelast in de thuissituatie. Ze hebben vaak niet alleen te maken met de fysieke klachten van hun naaste maar ook met cognitieve achteruitgang en stemmingswisselingen. En ze zijn voortdurend alert op vallen en verslikken. We zien ook regelmatig heupfracturen bij mensen met Parkinson. *Op 22 november geef je samen met neuroloog Mirthe Ponsen een [webinar](https://www.carend.nl/webinar/palliatieve-zorg-bij-parkinson) over palliatieve zorg bij Parkinson. Welke onderwerpen gaan jullie behandelen?* ‘We gaan het hebben over het inschatten van palliatieve zorgbehoeften en het belang van afwegen of de ziektegerichte behandeling voortgezet of gestaakt zou moeten worden. En natuurlijk komt het belang van Advanced Care Planning in een vroeg stadium ter sprake. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen.’ ----- ![1571935363378.jpg](https://carend.nl/storage/app/media/uploaded-files/1571935363378.jpg) Verpleegkundige en onderzoeker Herma Lennaerts Foto header: Pixabay.
dinsdag 22 november 2022
20:00 uur
donderdag 16 november 2023
20:00 uur