Reeks webinars over zorg in de stervensfase

Auteur: Carend Redactie
27.04.2022
Reeks webinars over zorg in de stervensfase
Auteur: Carend Redactie
27.04.2022

Carend zal in de maand mei vier webinars organiseren over één centraal en relevant onderwerp: Zorg in de Stervensfase. In de vier webinars wordt deze zorg door experts van alle kanten belicht; de webinars richten zich op praktische kennis, die de dag erna al toe te passen is in de praktijk. 

De webinars zijn live te kijken, maar ook later (onbeperkt) terug te kijken via de link die je krijgt.


Afzien van eten en drinken

Op 3 mei gaan we in op 'Afzien van eten en drinken'. Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie dat een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Zij hebben behoefte aan kennis om deze patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg te geven. Dit onderwerp wordt gepresenteerd door Alexander de Graeff (internist en zeer bekend binnen de palliatieve zorg) en Gert van Dijk (ethicus Erasmus Universiteit)

Meer info en inschrijven: https://www.carend.nl/webinars#afzien-van-eten-en-drinken


(Medische en verpleegkundige) Zorg in de stervensfase

Op 10 mei vindt het webinar over zorg in de stervensfase plaats. Als een patiënt na een kort of lang ziekbed gaat overlijden, vinden er verschillende lichamelijke en geestelijke veranderingen plaats. Deze veranderingen wijzen erop dat sterven dichtbij is. Niet alle veranderingen komen bij iedere stervende voor, en ook niet in dezelfde mate. Ook de volgorde waarin ze verschijnen, verschilt van persoon tot persoon. Ieder mens en ieder sterfbed is uniek.

Er wordt ook van zorgverleners nogal wat gevergd tijdens deze fase. In dit webinar gaan we in op wat zorgverleners tijdens het sterfbed kunnen bieden aan steun en zorg: wat is hierbij de rol van medicijnen, hoe kunnen we naasten goed begeleiden? Hoe maak je zaken bespreekbaar en wat is van belang in de communicatie. Presentatie door Eric Geijteman, internist en onderzoeker in de palliatieve zorg.

Meer info en inschrijven:  https://www.carend.nl/webinars#stervensfase


Palliatieve sedatie

Op 17 mei gaan we in op een belangrijke medische interventie in de stervensfase: palliatieve sedatie. In dit webinar worden de indicaties en de uitvoering van paliiatieve sedatie uitgebreid besproken. Hoewel palliatieve sedatie, in tegenstelling tot euthanasie als "normaal medisch handelen" wordt beschouwd, vereist deze belangrijke interventie in de stervensfase kennis en kunde. Ook speelt communicatie een erg belangrijke rol.

Sabine Netters, internist-oncoloog zal in dit webinar uitgebreid ingaan op de medische aspecten van palliatieve sedatie, de verschillende vormen van sedatie op een dusdanige manier dat het voor iedereen te begrijpen is. Er is ruim aandacht voor de verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie. Daarnaast plaatst zij palliatieve sedatie in een historische en juridische context.

Meer info en inschrijven: webinars

Euthanasie

Artsen kunnen in bijzondere gevallen een patiënt helpen te sterven. Dat heet euthanasie of hulp bij zelfdoding. In principe is dat strafbaar, tenzij artsen voldoen aan de zorgvuldigheidseisen. Artsen zullen alleen een euthanasieprocedure opstarten als een patiënt daar zelf om vraagt. In de euthanasiewet staan alle regels die gelden bij euthanasie of hulp bij zelfdoding. De officiële naam van de euthanasiewet is Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl).

In dit webinar zullen we het onderwerp euthanasie in de breedte beschouwen met daarna een verdiepend gedeelte op specifieke onderwerpen, zoals Euthanasie bij een psychiatrische ziekte en Euthanasie bij dementie. Arts Joyce de Bruijn en psychiater Christel Herben van het Expertisecentrum Euthanasie zullen in dit webinar de onderwerpen presenteren.

Meer info en inschrijven voor dit webinar op 31 mei: https://www.carend.nl/webinars#euthanasie