Webinar-drieluik over Euthanasie in februari

Auteur: Carend Redactie
05.02.2023
Webinar-drieluik over Euthanasie in februari
Auteur: Carend Redactie
05.02.2023

In de maand februari organiseert de NVVE de 'Week van Euthanasie' en ook bij Carend zetten we dit belangrijke onderwerp in deze maand in de spotlights. IN nauwe samenwerking met het Expertisecentrum Euthanasie organiseren we een drieluik over Euthanasie. Ook op onze website plaatsen we veel interviews en columns over dit onderwerp. 

Webinars

Het drieluik zal starten op 7 februari met het Webinar 'Euthanasie in de dagelijkse praktijk' waarin arts Joyce de Bruin en verpleegkundige en consulent euthanasie Ans Duteweert uitvoerig in zullen gaan op de beslismomenten in het euthanasietraject. Zij maken daarbij gebruik van verschillende leermiddelen, waaronder casusbesprekingen, discussies en videomateriaal. 

Het tweede webinar draagt de titel 'Euthanasie bij psychiatrische aandoeningen', een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Het is een hardnekkig misverstand dat een patiënt terminaal moet zijn om voor euthanasie in aanmerking te komen. De euthanasiewet zegt niets over de levensverwachting van de patiënt. Ook een euthanasieverzoek van een patiënt met een psychiatrische aandoening, die nog vele jaren zou kunnen leven, kan worden gehonoreerd. Centraal staat dat het verzoek vrijwillig en weloverwogen is en het lijden ondraaglijk en uitzichtloos. Als een terminaal zieke patiënt om euthanasie verzoekt, ligt het meestal voor de hand dat deze voorwaarden vervuld zijn, maar voor patiënten met een psychiatrische stoornis is dat in de praktijk niet zo objectief toetsbaar. Psychiater Christel Herben en consulent euthanasie Dominique Rijnja nemen ons mee in de medische ethiek en de besluitvorming binnen vaak complexe afwegingen.

Op 21 februari zullen specialist ouderengeneeskunde Pieter Stigter en verpleegkundige Wiepkje Machiela uitgebreid ingaan op de problematiek rond 'Euthanasie bij dementie en stapeling van ouderdomsklachten'. Met de toenemende vergrijzing en het ouder worden van onze patiënten, stijgt ook het aantal dementerenden. Daarbij leert de ervaring dat deze patiënten ook steeds meer de behoefte hebben een regeling te treffen om een, in hun ogen, ontluisterend levenseinde te voorkomen. De Nederlandse euthanasiewet biedt ruimte voor euthanasie bij dementie. Maar slechts een zeer klein deel van deze verzoeken leidt tot een actieve levensbeëindiging. Na dit webinar is uw kennis over de wettelijke kaders bij dementie en bij stapeling van ouderdomsklachten up to date, maar hebt u ook uw eigen mening/houding ten aanzien van euthanasie bij dementie kunnen nuanceren èn aanscherpen. 

De webinars zijn in eerste instantie bestemd voor artsen, maar zeker aangezien binnen het proces van vraag van de patient, de gesprekken erna en de uiteindelijke uitvoering ook velen anderen een rol hebben, zal het webinar ook interessant en toegankelijk zijn voor andere zorgverleners zoals verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en paramedici. De webinars zijn geaccrediteerd voor alle relevante beroepsgroepen en zowel afzonderlijk als geheel te volgen. Leden van V&VN en de NVDA krijgen 10% korting als geregistreerd zijn bij Carend.


Joyce de Bruin, arts bij het Expertisecentrum Euthanasie.

dinsdag 14 februari 2023
20:00 uur
dinsdag 07 februari 2023
20:00 uur