Herziene richtlijn 'Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' gepubliceerd

Auteur: Carend Redactie
17.10.2022
Herziene richtlijn 'Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' gepubliceerd
Auteur: Carend Redactie
17.10.2022
De herziene richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is gepubliceerd door IKNL. **Belangrijkste wijzigingen en aanbevelingen** De nieuwe richtlijn is uitgebreid met meetinstrumenten voor symptomen die bij deze doelgroep kunnen worden ingezet. Zo worden er instrumenten beschreven die pijn, delier of slikproblemen in kaart brengen. De richtlijn gaat uitgebreid in op de markering van de palliatieve fase bij deze doelgroep. Zowel verwanten als zorgverleners hebben aangegeven dat door uitingsbeperking en beperkt lichaamsbewustzijn, het lastig kan zijn om de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking tijdig te herkennen. Alert zijn op achteruitgang in functioneren en toenemende kwetsbaarheid kan helpen om de palliatieve fase te herkennen. De richtlijn is uitgebreid met uitgebreide achtergrondinformatie over verschillende syndromen en de oorzaken daarvan. Ook staat aangegeven waar mensen met de betreffende syndromen doorgaans aan overlijden. Dit draagt bij aan betere interpretatie van symptomen bij mensen die dat niet goed kunnen uiten en daarmee betere en tijdiger behandeling of begeleiding. De nieuwe richtlijn staat op [Pallialine](https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/richtlijn/zorg-voor-verstandelijk-beperkten). Meer informatie over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking én ondersteunende middelen daarbij zijn te vinden op de [themapagina](https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/mensen-met-een-verstandelijke-beperking) op Palliaweb. Informatie voor ouders/verzorgers over dit onderwerp is te vinden op de website van [Overpalliatievezorg](https://overpalliatievezorg.nl/zorg-en-hulp/palliatieve-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking). ----- Je kan ook het *on demand webinar* van Carend over palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke handicap terugkijken. Dat doe je [hier](https://www.carend.nl/webinar/palliatieve-zorg-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking).