CAREND NIEUWS

Experts uiten zorgen over toename van euthanasie bij psychiatrische patiënten in Nederland

Auteur: Sander de Hosson 11.02.2024

Verschillende experts op het gebied van ethiek en palliatieve zorg hebben zorgen over het toegenomen aantal gevallen euthanasie bij psychiatrische patiënten, zo blijkt uit een publicatie van 'De Andere Krant' deze week. In 2019 ging het om...

Auteur: Carend Redactie 09.02.2024

Op 26 juni organiseren Carend, Agora en PZNL in het kader van het NPPZ II een gezamenlijk congres over de sociale benadering van palliatieve zorg en ondersteuning. Ben jij professional in de zorg of het sociaal domein? Of beleidsmedewerke...

Auteur: Sabine Netters 08.02.2024

Gisteren verscheen in Zorgvisie een artikel over Palliatieve Zorg in ziekenhuizen. Dit stuk is geschreven door Krista Kroon die niet alleen met mij heeft gesproken, maar ook met andere collega’s in den lande. Bovendien heeft ze zich goed ve...

Auteur: 08.02.2024

Veel ziekenhuizen doen te weinig aan palliatieve zorg, ziet internist-oncoloog Sabine Netters. Wat moet er gebeuren om dit te veranderen? En hoe zit het met de financiering? “In ziekenhuizen waar het goed loopt, maken bestuurders zich er pe...

Auteur: Carend Redactie 07.02.2024

Carend organiseert samen met hospice Hamiëd, hospice Arco Cavent en thuiszorgorganisatie Wit Gele Kruis een bijzonder (live) webinar over Palliatieve Zorg binnen de Antilliaanse cultuur. We hebben besloten dit geaccrediteerde webinar gratis...

Auteur: Sander de Hosson 07.02.2024

Carend publiceert via haar Linked-In account (kijk en volg hier) eens per week een poll vraag die vaak tot veel interessante discussie leidt. De vraag van afgelopen week was: "Wat wil je dat er na je dood met je social media accounts gebeu...

Auteur: Carend Redactie 07.02.2024

Afgelopen week hebben de eerste deelnemers van de leergang Palliatieve Zorg voor de VVT hun certificaat van deelname en accreitatiepunten in ontvangst mogen nemen. De leergang voor de VVT is uitgebreider dan een gewone basiscursus en bevat...

Auteur: Jos Schuring, journalist, spreker bij uitvaarten 05.02.2024

'Ik ben contact gaan zoeken met nabestaanden en dat is nu een onderdeel van mijn werk geworden. Ik hoop dat meer ziekenhuizen dit gaan doen.’

Auteur: Heleen Wesselius MSc, zorgethica en Martine Delfos PhD, biopsycholoog 05.02.2024

Termen als ‘te complex’, ‘uitbehandeld’ en ‘therapieresistent’ kunnen jongeren/mensen sterken in hun overtuiging dat er geen weg uit hun lijden bestaat, dat ze onbehandelbaar en onherstelbaar ziek zouden zijn, enkel omdat de gebruikelijke i...

Auteur: Saskia Kok 05.02.2024

Mensen die geconfronteerd worden met het einde van hun leven willen hun naasten niet belasten en verdriet doen met hun gevoelens en gedachten. In de veiligheid van de groep wordt veel gedeeld en aandachtig geluisterd.