CAREND NIEUWS

Palliatieve sedatie voor verpleegkundigen soms ook complex: bewaak ook je eigen grenzen

Auteur: Carend Redactie 11.05.2022

Op dinsdag 17 mei organiseert Carend een webinar over 'Palliatieve sedatie', een veelvoorkomende behandeling binnen goede zorg in de stervensfase. Sprekers van de avond zijn Metta Bunk (verpleegkundig specialist palliatieve zorg) en Sabine...
Lees meer →

Auteur: 08.05.2022

Morgenavond spreekt internist en onderzoeker Eric Geijteman tijdens een avondwebinar over 'Zorg in de Stervensfase'. Hij is duidelijk op een belangrijke missie -getuige eerdere interviews die hij gaf- om onnodige behandelingen voor het leve...
Lees meer →

Auteur: Carend Redactie 04.05.2022

In de aanloop van het webinar Zorg in de Stervensfase spraken we alvast met spreker Eric Geijteman en stelden we hem belangrijke vragen.
Lees meer →

Auteur: 02.05.2022

Donderdag 28 april zond Carend het webinar over de wensambulance, de waakmand, het koppelbed en vrijwilligers in de palliatieve en terminale zorg uit. Presentatie was in handen van Wouke van Scherrenburg. U kan dit prachtige webinar nu g...
Lees meer →

Auteur: Carend Redactie 02.05.2022

Raakt een mens het verdriet over een overleden dierbare ooit kwijt? “Nee”, zegt Manu Keirse, maar dat hoeft ook niet. Ik spreek tegenwoordig over “verlies overleven” in plaats van “verwerken”, de term die vroeger gangbaar was. Je hoeft...
Lees meer →

Auteur: Carend Redactie 01.05.2022

De herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase is uitgebracht. Deze is tot stand gekomen op basis van knelpunten uit in de praktijk en wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. De multidisciplinaire werkgroep heeft aanvullen...
Lees meer →

Auteur: Carend Redactie 27.04.2022

Carend is erg trots om te mogen aankondigen dat we in de maanden april/mei vijf webinars organiseren over één centraal en buitengewoon relevant onderwerp: Zorg in de Stervensfase. Wij zullen deze zorg van alle kanten belichten gericht op pr...
Lees meer →

Auteur: Sander de Hosson 26.04.2022

Als men praat over 'zorg in de stervensfase' lijkt de nadruk vaak te liggen bij medische interventies zoals symptoombestrijding, palliatieve sedatie en euthanasie. Maar er zijn veel meer zaken die aandacht verdienen rondom dit thema.
Lees meer →

Auteur: Carend Redactie 25.04.2022

Al jaren vinden wij dat palliatieve zorg in de basisopleiding geneeskunde en verpleegkunde niet de plaats krijgt, die het verdient. Om die reden start Carend in nauwe samenwerking met KWF en Amsterdam UMC een groot nascholingsoffensief met...
Lees meer →

Auteur: Rob Bruntink, journalist 24.04.2022

Bewust afzien van eten en drinken om daardoor je levenseinde te bespoedigen. Voor de één is het de ultieme, autonome dood, voor de ander is het een gruwelijk idee. Lees het interview met Alexander de Graeff die op 3 mei samen met ethicus G...
Lees meer →
nieuws, webinars en meer
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.