CAREND NIEUWS

Leven met, na en naast kanker, hoe doe je dat?

Auteur: Saskia Kok 05.02.2024

Mensen die geconfronteerd worden met het einde van hun leven willen hun naasten niet belasten en verdriet doen met hun gevoelens en gedachten. In de veiligheid van de groep wordt veel gedeeld en aandachtig geluisterd.

Auteur: Carend Redactie 02.02.2024

Sabine Netters start per 1 februari als consulent palliatieve zorg in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AvL) in Amsterdam. Zij was tot voorheen internist-oncoloog in ziekenhuis Isala op de locatie Zwolle.

Auteur: 31.01.2024

Bijna 80% van alle mensen wil uiteindelijk thuis overlijden en dat is goed mogelijk in Nederland door de inzet van de palliatieve thuiszorg. Uiteindelijk gebeurt dat slechts in een derde van alle gevallen. De palliatieve thuiszorg staat me...

Auteur: 31.01.2024

Ondanks de prognose van een ongeneeslijke ziekte, kunnen patiënten hoop houden en uitspraken doen als ‘Volgend jaar ga ik een verre reis maken in Zuid-Amerika’ of ‘Ik kan niet wachten om mijn kleinkind in mijn armen te nemen’. Als zorgverle...

Auteur: Carend Redactie 29.01.2024

Carend start dit voorjaar met de verdiepende leergang palliatieve zorg voor de VVT in de regio's Leeuwarden, Hengelo, Breda en Utrecht.

Auteur: 25.01.2024

Meer dan een half miljoen mensen in Nederland verleende in de afgelopen vijf jaar mantelzorg aan een terminale zieke thuis. Van deze mantelzorgers is 7 op de 10 overbelast. Bij ongeveer 6.000 mensen die jaarlijks thuis overlijden, is hulp g...

Auteur: Sander de Hosson, KNMG 24.01.2024

Mensen hebben in toenemende mate behoefte aan regie over hun eigen levenseinde. Ze hebben daarvoor verschillende opties, waaronder bewust stoppen met eten en drinken. Ieder wilsbekwaam persoon kan hier zelf voor kiezen en dit uitvoeren. Een...

Auteur: 24.01.2024

Welke rol speelt cultuur in de stervensfase? Hoe kun je als zorgverlener aansluiten bij de wensen van patiënt en familie? Hoe zoek je toenadering?

Auteur: Johan Rijneveld (Nederlandse Zorgautoriteit) 23.01.2024

Afgelopen week plaatste Carend het opinie-artikel van wijkverpleegkundige Jennifer Bergkamp waarop zeer veel reacties via social media kwamen. Ook van de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZA). In onderstaand artikel, geschreven door Johan Rij...

Auteur: 22.01.2024

Bewust stoppen met eten en drinken om daardoor je levenseinde te bespoedigen. Voor de één is het de ultieme, autonome dood, voor de ander is het een gruwelijk idee. Carend biedt over dit onderwerp op dinsdagavond 26 maart een webinar aan. H...