NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link. 

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

Live
Orgaan falen
Geaccrediteerd
Live
13 dec. 2022
13
20:01
20:01
Orgaan falen
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij leverfalen

Sprekers: Carmen Glorie

Chronisch leverfalen kent een zeer wisselend, moeilijk voorspelbaar beloop en kan zelfs in het eindstadium nog genezen, met een levertransplantatie. Daarom kan het ingewikkeld zijn om behoefte aan pal...

Live
Geaccrediteerd
Live
21 feb. 2023
21
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Webinar Euthanasie bij dementie en stapeling van ouderdomsklachten

Sprekers: Pieter Stigter

Euthanasie bij dementie Euthanasie bij dementie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Met de toenemende vergrijzing en het ouder worden van onze patiën...

Live
Geaccrediteerd
Live
14 feb. 2023
14
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Webinar Euthanasie bij psychiatrische aandoeningen

Euthanasie bij psychiatrie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Het is een hardnekkig misverstand dat een patiënt terminaal moet zijn om voor euthanasie in aanmerking...

Live
Geaccrediteerd
Live
07 feb. 2023
07
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Webinar Euthanasie in de dagelijkse praktijk

Sprekers: Joyce de Bruin

Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere zorgverlener hier regelmatig mee te maken. Hoe gaat een arts om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijk...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Zorg in de laatste Levensfase

Sprekers: Anne Jan Toonstra; Eric Geijteman

Eric Geijteman is internist in het Erasmus Ziekenhuis Rotterdam en onderzoeker in de palliatieve zorg en zal deze avond dit belangrijke onderwerp presenteren.  Als een patiënt na een kort of lang...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij hartfalen

Sprekers: Marjan Aertsen; Bas Bekkers

Hartfalen is een ernstige en meestal progressieve ziekte die gekenmerkt wordt door inspanningsbeperking, vermoeidheid en periodes met verslechtering van benauwdheid door het vasthouden van vocht. De p...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Afzien van eten en drinken

Sprekers: Alexander de Graeff; Gert van Dijk

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedige...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

Het koppelbed, de vrijwilliger, de waakmand en de wensambulance

Sprekers: Sander de Hosson; Wouke van Scherrenburg

De nadruk bij zorg in de stervensfase lijkt vaak te liggen bij medische interventies zoals symptoombestrijding, palliatieve sedatie en euthanasie. In dit webinar verkennen we een wereld die juist buit...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij ALS

Sprekers: Esther Kruitwagen; Sander de Hosson

ALS (amyotrofe lateraal sclerose) is een dodelijke zenuw/spierziekte, met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar. Belangrijke symptomen zijn zwakker spierkrachtsverlies, coördinatiestoornis...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij COPD

Sprekers: Danielle Wester; Kris Mooren

COPD is een veelvoorkomende en niet te genezen ziekte welke in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning ervaren. Andere veelvoorkom...

On demand
On demand

Tussenland: over leven met de dood in je schoenen

Sprekers: Jannie Oskam

n dit extra webinar neemt Jannie Oskam ons mee in haar ervaringen over leven in Tussenland: een overgangsgebied tussen leven en dood waarin je de weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. Jann...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

De toekomst van palliatieve zorg: van compassie tot gigabyte

Sprekers: Rob Bruntink; Mariska Overman; Sander de Hosson; Sander van der Meer

Journalist Rob Bruntink schrijft 25 jaar over palliatieve zorg. Ter gelegenheid daarvan organiseert Carend in samenwerking met Bruntink een webinar over de toekomst van palliatie...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek

Sprekers: Sabine Netters; Rosa Sleddering; Saskia Buijs

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. We staan stil bij verschillende f...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Sprekers: Sander de Hosson; Rosa Sleddering; Karin Seijdell; Annemieke Wagemans

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van de specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat is de invloed van die be...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Voltooid Leven

Els van Wijngaarden is universitair hoofddocent en onderzoeker en verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.Op verzoek van het kabinet deed zij in 2020 onderzoek naar 'Voltooid...