Terugkijken van eerdere webinars

Onze missie is om palliatieve zorg groter, bekender en beter te maken. Daar hoort uiteraard ook bij dat de kennis over palliatieve zorg die we hebben bij Carend zoveel als mogelijk gedeeld wordt. Bij deze bieden wij jullie onderstaande webinars gratis aan. Ook de door Carend gemaakte presentatie kun je hier downloaden. We hopen heel erg dat jullie er wat aan hebben, want daar doen we het voor.

Samen kunnen we namelijk echt wel een verschil maken en meer aandacht creëren voor palliatieve zorg.

De eerste webinar is begin maart 2021 gehouden door Sander de Hosson & Sabine Netters, samen met Eddy de Bruin de oprichters van Carend. De webinar gaat over Covid-19 en dan met name over symptoomgerichte behandeling in het kader van een twee sporen beleid (dus ook ziekte-gericht). Ook komt communicatie rondom end-of-life beslissingen aan bod en er wordt stil gestaan bij of en hoe we in kunnen schatten welke patiënten wel of juist geen baat hebben bij een invasief beademingstraject op een IC.


Deze webinar lijkt op de vorige, maar is eerder gehouden en is vooral gebaseerd op de ervaringen tijdens de 1e golf. Ook wordt in deze webinar meer aandacht besteed aan de (palliatieve)  corona zorg in de thuissetting.


En deze laatste replay is van de webinar die door Marike de Meij en Nicolette Gunnink-Boonstra (OLVG) is gehouden. Deze webinar is speciaal voor verzorgenden en verpleegkundigen (MBO). De webinar is gehouden vlak na de eerste golf en gaat ook over adequate symptoombestrijding in zowel ziekenhuis- als thuissetting.

Houd mij op de hoogte

nieuws,webinars en meer

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.