Nieuwe richtlijn ALS en palliatieve zorg; binnenkort webinar

Auteur: Carend redactie
30.01.2022
Nieuwe richtlijn ALS en palliatieve zorg; binnenkort webinar
Auteur: Carend redactie
30.01.2022

De herziene richtlijn ‘Zorg voor mensen met ALS’ is uitgebracht door een multidisciplinaire samenwerking met veldpartijen, patiënten en zorgprofessionals met als procesbegeleider IKNL. Op 12 april zullen we in een webinar uitgebreid de stof van deze richtlijn behandelen. 

Amyotrofie lateraal sclerose (ALS) is een ernstige, progressieve spierziekte met een gemiddelde levensverwachting van drie jaar op het moment dat de diagnose gesteld is. 

De richtlijn is op een aantal punten herzien. Zo is er meer aandacht voor de vier dimensies van palliatieve zorg; lichamelijk, psychisch, sociaal en op het gebied van zingeving. In de richtlijn staan bijvoorbeeld handvatten voor het omgaan met verlies, de woonomgeving, emoties, toekomstperspectief, naasten en hoe om te gaan met achteruitgang in spreken en seksuele gezondheid. Daarnaast zijn de onderwerpen proactieve zorgplanning en het diagnosticeren van cognitieve functiestoornissen en gedragsverandering als onderwerpen toegevoegd.

Carend sluit graag aan bij deze nieuwe richtlijn en zal samen met een van de schrijvers van deze richtlijn, revalidatie arts Esther Kruitwagen een webinar organiseren over dit onderwerp. Zij zal uitgebreid ingaan op alle domeinen van palliatieve zorg bij deze patiënten en er zal specifieke aandacht uitgaan naar ACP (advance care planning), een belangrijk onderdeel van de zorg voor deze patiëntencategorie. 

Dit webinar is bedoeld voor alle zorgverleners die werken met patienten die ALS (of aanverwante ziektes als PSMA of PLS) hebben zoals verzorgenden, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, huisartsen, longartsen, neurologen, revalidatie-artsen en medewerkers van het Centrum voor Thuisbeademing. Zoals altijd is het webinar ook zeer toegankelijk voor andere geïnteresseerden zoals patiënten of naasten.


Het webinar is dus op 12 april en begint om 20.00 uur. Inschrijven kan hier.

Meer lezen over dit webinar: palliatieve-zorg-bij-als

Bron: https://iknl.nl/nieuws/2022/nieuwe-richtlijn-als-en-palliatieve-zorg

De richtlijn is hier te lezen: ALS en palliatieve zorg

Foto: Richtlijnenboek IKNL