Webinar 'De laatste zorg' op dinsdagavond 9 mei

Auteur: Carend Redactie
02.05.2023
Webinar 'De laatste zorg' op dinsdagavond 9 mei
Auteur: Carend Redactie
02.05.2023

Als zorgverlener kan je veel in aanraking komen met patiënten of cliënten die gaan sterven. Kennis over palliatieve zorg en de stervensfase neemt toe, maar veel naasten zullen je ook vragen wat er na het overlijden met het lichaam van hun geliefde zal gebeuren. Kennis over de verschillende procedures die zullen plaatsvinden (zoals het verwijderen van de pacemaker of de ICD), over wet en regelgeving rond het overlijden en over de 'laatste zorg' die door de uitvaartondernemer verleend wordt, is relevant.

Van de eerste handelingen na overlijden, de wettelijke kaders, tot de (on)mogelijkheden van specialistischere postmortale zorg, zoals het verrichten van invasieve handelingen (zoals het verwijderen van een pacemaker) en het toonbaar maken van lichamen die er slechter aan toe zijn. Daarbij wordt uiteraard ook in gegaan op de rol van nabestaanden en zorgverleners in dit proces.

Carend vindt het belangrijke dat zorgverleners meer kennis hebben over zorg na de dood en uitvaartverzorgers meer kennis hebben over zorg vóór de dood. Dit leidt tot betere zorg voor patiënten en naasten in deze vaak zeer turbulente fase in het leven van veel mensen.

Tijdens het webinar behandelen we in ieder geval de volgende onderwerpen: 

- Administratieve handelingen voor en na overlijden

- Ethiek en wetgeving 

- Verzorging van overledenen 

- Communicatie met nabestaanden

- Hygiëne en infectiepreventie 

- Basishechttechnieken en basis restauratiehandelingen

Tijdens dit webinar zal Max de Waal, postmortale verzorger van het onderwijsinstituut Docendo uitgebreid ingaan op al deze onderwerpen en ons als zorgverleners meenemen naar een wereld die we vaak niet voldoende goed kennen. Het webinar vindt plaatst op 9 mei van 20 - 22 uur en is geaccrediteerd.


dinsdag 09 mei 2023
20:00 uur