Webinar: Masterclass 'Zorg in de Stervensfase' op 26 september

Auteur: Carend Redactie
10.07.2023
Webinar: Masterclass 'Zorg in de Stervensfase' op 26 september
Auteur: Carend Redactie
10.07.2023

Op dinsdagavond 26 september organiseert Carend een masterclass over 'Zorg in de Stervensfase' tijdens een webinar.

Als een patiënt na een kort of lang ziekbed gaat overlijden, vinden er verschillende lichamelijke en geestelijke veranderingen plaats. Deze veranderingen wijzen erop dat het sterven dichtbij is. Niet alle veranderingen komen bij iedere stervende voor en ook niet in dezelfde mate. Ook de volgorde waarin ze verschijnen, verschilt van persoon tot persoon. Ieder mens en ieder sterfbed is uniek.
Tijdens dit webinar leer je wat sterven eigenlijk is, hoe dat gaat en wat de voortekenen zijn (signalering van de stervensfase) zodat de patiënt en zijn naasten ook afscheid kúnnen nemen op een manier die bij hen past (in plaats van bij de zorgprofessionals).
Er wordt ook van zorgverleners nogal wat gevraagd tijdens deze fase. We gaan in op wat zorgverleners tijdens het sterfbed kunnen bieden aan steun en zorg en bij de rol van medicijnen? Hoe kunnen we naasten goed begeleiden? Hoe maak je zaken bespreekbaar? Wat is van belang in de communicatie?
Daarnaast staand we stil bij bij de symptomen die kunnen optreden tijdens het sterfbed. Wat is Cheynes-Stokes ademhaling? Hoe vaak treedt reutelen op, wat kunnen we eraan doen en moeten we er wel iets aan doen?

Sabine Netters (internist-oncoloog, kaderarts Palliatieve Zorg en medeoprichter van Carend) en Metta Bunk (Verpleegkundig Specialist (MSc) Palliatieve Zorg) presenteren dit belangrijke onderwerp samen. Het webinar is bedoeld voor zorgverleners rond een sterfbed, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, paramedici, geestelijk verzorgers en artsen, maar ook andere geïnteresseerden zoals naasten of nabestaanden zijn van harte welkom.


Sabine Netters (internist-oncoloog)


Metta Bunk (verpleegkundig specialist palliatieve zorg)dinsdag 26 september 2023
20:00 uur