CAREND NIEUWS

Wat is voor jou het belangrijkste voor je kwaliteit van leven?

25.10.2023

Vertel het de onderzoekers van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (LUMC), door de vragenlijst in te vullen voor hun landelijke onderzoek ‘Verschuivende grenzen en waarde(n)volle wilsverklaringen’!

Auteur: 24.10.2023

Longarts en schrijver Sander de Hosson groeide op in Putten en woont sinds zijn studententijd in Groningen: ,,Ik voel me een echte Noorderling. Ik ga hier nooit meer weg.” Sander de Hosson is behalve longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis i...

Auteur: 24.10.2023

De leergang Palliatieve Zorg voor de VVT heeft twintig accreitatiepunten toegekend gekregen door V&VN, de verpleegkundigen en verzorgendenorganisatie. De uitgebreide nascholing start komende weken in Groningen, Leeuwarden, Amsterdam en Rott...

Auteur: 23.10.2023

Hoe praat je met familie rondom een sterfbed? We vragen het verpleegkundig specialist Metta Bunk.

Auteur: 22.10.2023

De aandacht voor de palliatieve zorg wordt de laatste jaren steeds breder. Door onder andere de coronacrisis van de afgelopen jaren is er ook steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg op de Intensive Care. In de jaren voorafgaand aan de...

Auteur: 19.10.2023

Ziekenhuis Rijnstate heeft een mooie volgende stap gezet in de zorg voor palliatieve patiënten. Aan de verpleegafdeling oncologie is een Acute Palliatieve Unit (APU) gekoppeld. Hier kan de afdeling ongeneeslijk zieke patiënten met kanker op...

Auteur: Carend Redactie 19.10.2023

In Nederland leven naar schatting 300.000 mensen met dementie. Bij dementie veranderen tijdens het ziekteproces de zorgdoelen van zeer actief behandelen naar behoud van functioneren naar een palliatieve benadering, gericht op kwaliteit van...

Auteur: Jos Schuring, journalist, spreker bij uitvaarten 18.10.2023

Mevrouw kreeg morfine en was niet meer bij kennis. Zij maakte een angstige indruk en leek te vechten tegen de dood.

Auteur: Carend Congres Redactie 17.10.2023

De nieuwe versie van de richtlijn Zorg in de stervensfase is tien keer zo dik als de vorige uit 2010. Er is meer aandacht voor culturele, psychosociale en spirituele aspecten van het sterven. En veel meer literatuur om naar te verwijzen. L...

Auteur: 16.10.2023

In februari zal Carend starten met een leergang palliatieve zorg voor iedereen die werkzaam is binnen de VVT-sector in de steden Zwolle, Nijmegen en Maastricht. In april zullen we ook in de steden Utrecht, Goes, Eindhoven, Hengelo en Breda...