NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link.

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

Live
Geaccrediteerd
Live
19 dec. 2023
19
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg binnen de psychiatrie

Sprekers: Jacqueline Hovens; Heidi de Kam

Live
Geaccrediteerd
Live
09 jan. 2024
09
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Dementie in de palliatieve fase

Sprekers: Judith Meijers; Saskia Danen-de Vries

Dementie is een syndroom, een groep van symptomen of klachten die in combinatie voorkomen. Bijna 20% van alle Nederlanders zal ooit vergeetachtigheid of het dementieel syndroom ontwikkelen. De uitwerk...

Live
Geaccrediteerd
Live
06 feb. 2024
06
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij neurologische aandoeningen

Sprekers: Rik Reinink; Esther Kruitwagen - van Reenen

Palliatieve zorg is niet alleen zorg in de laatste levensfase. Het is zorg die aandacht schenkt aan de diverse zorgbehoeften van niet te genezen patiënten en hun naasten, en daarmee de kwaliteit van l...

Live
Geaccrediteerd
Live
13 feb. 2024
13
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Interculturele palliatieve zorg: adviezen voor betere communicatie over leven en dood

Sprekers: Mustafa Bulut

In de maand februari organiseert Carend een drieluik over interculturele palliatieve zorg! Lees hieronder meer over het eerste deel. Het slechtnieuwsgesprek bij een palliatieve patiënt met ee...

Live
Geaccrediteerd
Live
20 feb. 2024
20
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Interculturele zorg rond het levenseinde bij patiënten op Curaçao

Sprekers: Rianne van Gestel; Tessa de Haas; Surandley Brito

In de maand februari organiseert Carend een drieluik over interculturele palliatieve zorg! Lees hieronder meer over het tweede deel. Dat gezelligheid en de liefde voor eten en familie centraa...

Live
Geaccrediteerd
Live
27 feb. 2024
27
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Interculturele palliatieve zorg: uitdagingen rond het sterfbed

Sprekers: Saida Alouad Baktit

In de maand februari organiseert Carend een drieluik over interculturele palliatieve zorg! Lees hieronder meer over het derde en laatste deel. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale...

Live
Geaccrediteerd
Live
05 mrt. 2024
05
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Hoop in de palliatieve fase

Sprekers: Erik Olsman

Ondanks de prognose van een ongeneeslijke ziekte, kunnen patiënten hoop houden en uitspraken doen als ‘Volgend jaar ga ik een verre reis maken in Zuid-Amerika’ of ‘Ik kan niet wachten om mijn kleinkin...

Live
Geaccrediteerd
Live
02 apr. 2024
02
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Euthanasie in de dagelijkse praktijk

Sprekers: Ans Duteweert; Joyce de Bruin

Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere zorgverlener hier regelmatig mee te maken. Hoe gaat een arts om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijk...

Live
Geaccrediteerd
Live
09 apr. 2024
09
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Euthanasie bij dementie en stapeling ouderdomsklachten

Sprekers: Wiepkje Machiela-Veenstra; Pieter Stigter

Euthanasie bij dementie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Met de toenemende vergrijzing en het ouder worden van onze patiënten, stijgt ook het aantal mensen met dem...

Live
Geaccrediteerd
Live
16 apr. 2024
16
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Euthanasie bij psychiatrische aandoeningen

Sprekers: Dominique Rijnja

Euthanasie bij psychiatrie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Het is een hardnekkig misverstand dat een patiënt terminaal moet zijn om voor euthanasie in aanmerking...

On demand
On demand

Afzien van eten en drinken

Sprekers: Alexander de Graeff; Gert van Dijk

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedige...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

Het koppelbed, de vrijwilliger, de waakmand en de wensambulance

Sprekers: Sander de Hosson; Wouke van Scherrenburg

De nadruk bij zorg in de stervensfase lijkt vaak te liggen bij medische interventies zoals symptoombestrijding, palliatieve sedatie en euthanasie. In dit webinar verkennen we een wereld die juist buit...

On demand
On demand

Palliatieve zorg bij ALS

Sprekers: Esther Kruitwagen; Sander de Hosson

ALS (amyotrofe lateraal sclerose) is een dodelijke zenuw/spierziekte, met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar. Belangrijke symptomen zijn zwakker spierkrachtsverlies, coördinatiestoornis...

On demand
On demand

Palliatieve zorg bij COPD

Sprekers: Danielle Wester; Kris Mooren

COPD is een veelvoorkomende en niet te genezen ziekte welke in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning ervaren. Andere veelvoorkom...

On demand
On demand

Tussenland: over leven met de dood in je schoenen

Sprekers: Jannie Oskam

n dit extra webinar neemt Jannie Oskam ons mee in haar ervaringen over leven in Tussenland: een overgangsgebied tussen leven en dood waarin je de weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. Jann...