NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link.

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

On demand
Gratis
On demand
Gratis

Masterclass over Rouw

Sprekers: Rob Bruntink; Karin Seijdell

er ere van onze eerste verjaardag hebben wij Rob Bruntink, journalist palliatieve zorg & Karin Seijdell, geestelijk verzorger bereid gevonden om voor jullie een Masterclass te houden over Rouw. Wi...

On demand
On demand

Palliatieve zorg en chemotherapie; een paradox!?

Sprekers: Sabine Netters

"Die dokters gaan maar door met behandelen.....". Sabine Netters, zelf internist-oncoloog en consulent palliatieve zorg weerlegt in deze webinar het veelgehoorde vooroordeel dat chemotherapie en goede...

On demand
On demand

De stervensfase

Sprekers: Sabine Netters; Sander de Hosson

(voor iedereen goed te volgen) "Eén ding is zeker: iedereen overlijdt een keer" en iedereen krijgt er mee te maken. Ook en in toenemende mate, als professional. Toch wordt dit onderdeel nog steeds ove...

On demand
Extra
On demand
Extra

Columns schrijven over palliatieve zorg

Sprekers: Sander de Hosson; Rob Bruntink

Carend biedt zorgprofessionals, patiënten en naasten de mogelijkheid hun columns of blogs op haar website te publiceren. Om het schrijven over palliatieve zorg te stimuleren, organiseert Carend in sam...

On demand
Kinderpalliatieve Zorg
On demand
Kinderpalliatieve Zorg

Kennismaking met kinderpalliatieve zorg: van toen tot nu

Sprekers: Eduard Verhagen; Paula van Driesten

Dit webinar is de introductie van de webinarreeks over kinderpalliatieve zorg, waarin aandacht wordt besteed aan de volle breedte van de kinderpalliatieve zorg, dus zowel de medische als de existentie...

On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd
On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd

Levend verlies, terugkerende rouw in de kinderpalliatieve zorg

Sprekers: Tanja van Roosmalen

Kinderpalliatieve zorg is systeemgerichte zorg, het treft immers het hele gezin. Een ernstige aandoening is een ingrijpend verlies dat als het ware meegroeit met een kind. Ouders ervaren niet alleen h...

On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd
On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd

Praten over de dood met kinderen

Sprekers: Erna Michiels; Marjolein Broeren; Agmar Butcher

Kinderpalliatieve zorg start al vanaf het moment dat een kind een diagnose van een levensbedreigende ziekte krijgt. Marjolein Broeren krijgt met deze zorgvorm te maken als haar driejarig dochtertje Ma...

On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd
On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd

Zingeving bij ongeneeslijk zieke jongeren

Sprekers: Nette Falkenburg; Nienke van de Giessen

‘Alles is bespreekbaar’ luidt de titel van een bijzonder project binnen jongerenhospice Xenia. Het doel van dit project is om jongeren met een levensbedreigende ziekte tot zelfverwerkelijking te laten...

On demand
On demand

Het opzetten van een ACP-poli

Sprekers: Dave Tjan; Eline van Lummel; Jolanda Prins

On demand
Extra
Geaccrediteerd
On demand
Extra
Geaccrediteerd

Mantelzorg

Sprekers: Anne Jan Toonstra; Dian Paasman; Hinke Hoffstädt; Maaike Haan

In de palliatieve zorg spreken we vaak over het belang van persoonsgeric...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

Publiekswebinar Palliatieve Zorg bij Nierfalen

Sprekers: Gerben van den Bosch; Marjolijn van Buren

Nierfalen is een chronisch, vaak voortschrijdend ziektebeeld met klachten op verschillende gebieden. Patiënten kunnen last hebben van vermoeidheid, vocht vasthouden en jeuk, maar ook klachten van angs...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Webinar Zingeving en Spirituele Zorg

Sprekers: Yvonne Engels; Jacqueline van Meurs

Signaleren en verkennen van wat de palliatieve patiënt bezig houdt en dit integreren in proactieve zorgplanning In de definitie van palliatieve zorg staat dat er aandacht besteed moet worden...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Postmortale zorg

Sprekers: Max de Waal

Uiteraard ligt de nadruk van zorg in de terminale fase erg op het moment vóór overlijden, maar het is ook goed dat zorgverleners kennis hebben over de zorg die na het overlijden plaatsvindt. Veel naas...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Vaststellen van de dood en schouwen van het lichaam

Sprekers: Max de Waal; Jeroen Verweij

Dit webinar bestaat uit twee onderdelen: 1. Het vaststellen van de dood Onderdeel van goede stervenszorg is ook het vaststellen van de dood. Dit lijkt een formele handeling, die...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Delier in de palliatieve fase

Sprekers: Marijke Baden; Sander van Schelven

Een delier is een plotseling optredende verwardheid met vaak een lichamelijke oorzaak, zoals een infectie. Het uit zich in gedragsveranderingen of emotionele stoornissen, zoals onrust, wantrouwen of v...