NIEUWE WEBINARS

On demand
On demand

Palliatieve zorg bij COPD

Sprekers: Danielle Wester; Kris Mooren

COPD is een veelvoorkomende en niet te genezen ziekte welke in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning ervaren. Andere veelvoorkom...

Lees meer →
On demand
On demand

Tussenland: over leven met de dood in je schoenen

Sprekers: Jannie Oskam

n dit extra webinar neemt Jannie Oskam ons mee in haar ervaringen over leven in Tussenland: een overgangsgebied tussen leven en dood waarin je de weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. Jann...

Lees meer →
On demand
Gratis
On demand
Gratis

De toekomst van palliatieve zorg: van compassie tot gigabyte

Sprekers: Rob Bruntink; Mariska Overman; Sander de Hosson; Sander van der Meer

Journalist Rob Bruntink schrijft 25 jaar over palliatieve zorg. Ter gelegenheid daarvan organiseert Carend in samenwerking met Bruntink een webinar over de toekomst van palliatie...

Lees meer →
On demand
On demand

palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek

Sprekers: Sabine Netters; Rosa Sleddering; Saskia Buijs

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. We staan stil bij verschillende f...

Lees meer →
On demand
On demand

palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Sprekers: Sander de Hosson; Rosa Sleddering; Karin Seijdell; Annemieke Wagemans

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van de specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat is de invloed van die be...

Lees meer →
On demand
On demand

Voltooid Leven

Els van Wijngaarden is universitair hoofddocent en onderzoeker en verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.Op verzoek van het kabinet deed zij in 2020 onderzoek naar 'Voltooid...

Lees meer →
On demand
On demand

The Final Common Pathway

Sprekers: Sabine Netters; Sander de Hosson; Rosa Sleddering

De aanloop naar de stervensfase verschilt per ziekte, maar deze verschillen vallen vrijwel weg tijdens het stervensproces. Dit fenomeen wordt de final common pathway genoemd; doodgaan doen we grotende...

Lees meer →
On demand
On demand

Webinar ‘Advance care planning in de palliatieve zorg’

Sprekers: Sander de Hosson; Daisy Janssen; Rosa Sleddering

Vroegtijdig praten over het onafwendbare lot (de dood) van een patiënt die ongeneeslijk ziek is, kan heel confronterend zijn, toch laat de wetenschappelijke literatuur zien dat ‘advance care planning’...

Lees meer →
On demand
Gratis
On demand
Gratis

Masterclass over Rouw

Sprekers: Rob Bruntink; Karin Seijdell

er ere van onze eerste verjaardag hebben wij Rob Bruntink, journalist palliatieve zorg & Karin Seijdell, geestelijk verzorger bereid gevonden om voor jullie een Masterclass te houden over Rouw. Wi...

Lees meer →
On demand
On demand

Palliatieve zorg en chemotherapie; een paradox!?

Sprekers: Sabine Netters

"Die dokters gaan maar door met behandelen.....". Sabine Netters, zelf internist-oncoloog en consulent palliatieve zorg weerlegt in deze webinar het veelgehoorde vooroordeel dat chemotherapie en goede...

Lees meer →
On demand
On demand

De stervensfase

Sprekers: Sabine Netters; Sander de Hosson

(voor iedereen goed te volgen) "Eén ding is zeker: iedereen overlijdt een keer" en iedereen krijgt er mee te maken. Ook en in toenemende mate, als professional. Toch wordt dit onderdeel nog steeds ove...

Lees meer →
nieuws, webinars en meer
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.