NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link.

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

On demand
Gratis
On demand
Gratis

De toekomst van palliatieve zorg: van compassie tot gigabyte

Sprekers: Rob Bruntink; Mariska Overman; Sander de Hosson; Sander van der Meer

Journalist Rob Bruntink schrijft 25 jaar over palliatieve zorg. Ter gelegenheid daarvan organiseert Carend in samenwerking met Bruntink een webinar over de toekomst van palliatie...

On demand
On demand

palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Sprekers: Sander de Hosson; Rosa Sleddering; Karin Seijdell; Annemieke Wagemans

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat is de invloed van die beper...

On demand
On demand

The Final Common Pathway

Sprekers: Sabine Netters; Sander de Hosson; Rosa Sleddering

De aanloop naar de stervensfase verschilt per ziekte, maar deze verschillen vallen vrijwel weg tijdens het stervensproces. Dit fenomeen wordt de final common pathway genoemd; doodgaan doen we grotende...

On demand
On demand

Webinar ‘Advance care planning in de palliatieve zorg’

Sprekers: Sander de Hosson; Daisy Janssen; Rosa Sleddering

Vroegtijdig praten over het onafwendbare lot (de dood) van een patiënt die ongeneeslijk ziek is, kan heel confronterend zijn, toch laat de wetenschappelijke literatuur zien dat ‘advance care planning’...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

Masterclass over Rouw

Sprekers: Rob Bruntink; Karin Seijdell

er ere van onze eerste verjaardag hebben wij Rob Bruntink, journalist palliatieve zorg & Karin Seijdell, geestelijk verzorger bereid gevonden om voor jullie een Masterclass te houden over Rouw. Wi...

On demand
On demand

Palliatieve zorg en chemotherapie; een paradox!?

Sprekers: Sabine Netters

"Die dokters gaan maar door met behandelen.....". Sabine Netters, zelf internist-oncoloog en consulent palliatieve zorg weerlegt in deze webinar het veelgehoorde vooroordeel dat chemotherapie en goede...

On demand
On demand

De stervensfase

Sprekers: Sabine Netters; Sander de Hosson

(voor iedereen goed te volgen) "Eén ding is zeker: iedereen overlijdt een keer" en iedereen krijgt er mee te maken. Ook en in toenemende mate, als professional. Toch wordt dit onderdeel nog steeds ove...

On demand
Extra
On demand
Extra

Columns schrijven over palliatieve zorg

Sprekers: Sander de Hosson; Rob Bruntink

Carend biedt zorgprofessionals, patiënten en naasten de mogelijkheid hun columns of blogs op haar website te publiceren. Om het schrijven over palliatieve zorg te stimuleren, organiseert Carend in sam...

On demand
Kinderpalliatieve Zorg
On demand
Kinderpalliatieve Zorg

Kennismaking met kinderpalliatieve zorg: van toen tot nu

Sprekers: Eduard Verhagen; Paula van Driesten

Dit webinar is de introductie van de webinarreeks over kinderpalliatieve zorg, waarin aandacht wordt besteed aan de volle breedte van de kinderpalliatieve zorg, dus zowel de medische als de existentie...

On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd
On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd

Levend verlies, terugkerende rouw in de kinderpalliatieve zorg

Sprekers: Tanja van Roosmalen

Kinderpalliatieve zorg is systeemgerichte zorg, het treft immers het hele gezin. Een ernstige aandoening is een ingrijpend verlies dat als het ware meegroeit met een kind. Ouders ervaren niet alleen h...

On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd
On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd

Praten over de dood met kinderen

Sprekers: Erna Michiels; Marjolein Broeren; Agmar Butcher

Kinderpalliatieve zorg start al vanaf het moment dat een kind een diagnose van een levensbedreigende ziekte krijgt. Marjolein Broeren krijgt met deze zorgvorm te maken als haar driejarig dochtertje Ma...

On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd
On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd

Zingeving bij ongeneeslijk zieke jongeren

Sprekers: Nette Falkenburg; Nienke van de Giessen

‘Alles is bespreekbaar’ luidt de titel van een bijzonder project binnen jongerenhospice Xenia. Het doel van dit project is om jongeren met een levensbedreigende ziekte tot zelfverwerkelijking te laten...

On demand
On demand

Het opzetten van een ACP-poli

Sprekers: Dave Tjan; Eline van Lummel; Jolanda Prins

On demand
Extra
On demand
Extra

Mantelzorg

Sprekers: Anne Jan Toonstra; Dian Paasman; Hinke Höffstadt; Maaike Haan

In de palliatieve zorg spreken we vaak over het belang van persoonsgeric...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

Publiekswebinar Palliatieve Zorg bij Nierfalen

Sprekers: Gerben van den Bosch; Marjolijn van Buren

Nierfalen is een chronisch, vaak voortschrijdend ziektebeeld met klachten op verschillende gebieden. Patiënten kunnen last hebben van vermoeidheid, vocht vasthouden en jeuk, maar ook klachten van angs...