Herziene richtlijn delier in de palliatieve fase verschenen

Auteur: Carend Redactie
07.10.2022
Herziene richtlijn delier in de palliatieve fase verschenen
Auteur: Carend Redactie
07.10.2022
De herziene richtlijn Delier in de palliatieve fase is gepubliceerd door IKNL. De herziene richtlijn is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van patiënten en naasten is meegenomen. Een delier is een plotseling optredende verwardheid met vaak een lichamelijke oorzaak, zoals een infectie. Het uit zich in gedragsveranderingen of emotionele stoornissen, zoals onrust, wantrouwen of verdriet. Ook kan een patiënt last hebben van hallucinaties. Een delier komt vaak voor in de palliatieve fase, met name in de laatste weken van het leven. Hoe zieker iemand is, hoe groter de kans op een delier, zeker als de stervensfase nadert. Bekijk de herziene richtlijn op [Pallialine](https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/richtlijn/delier) Op de website overpalliatievezorg.nl is meer informatie voor patienten en naasten te vinden via deze [link](https://overpalliatievezorg.nl/lichamelijke-en-psychische-klachten/verwardheid-delier). ----- Bron: IKNL
dinsdag 18 april 2023
20:00 uur