Webinar over passende zorg én familiezorg op de IC (21 november)

Auteur:
22.10.2023
Webinar over passende zorg én familiezorg op de IC (21 november)
Auteur:
22.10.2023

De aandacht voor de palliatieve zorg wordt de laatste jaren steeds breder. Door onder andere de coronacrisis van de afgelopen jaren is er ook steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg op de Intensive Care. In de jaren voorafgaand aan de coronacrisis werden ongeveer 34.000 patiënten direct opgenomen op de intensive care. 90% van deze opnames zijn mensen tussen de 50 en 80 jaar oud. Daartegenover wordt bij veel patiënten met een leeftijd boven de 80 jaar juist afgezien van een opname op de intensive care waarbij een niet reanimeren en niet beademen verklaring op medische indicatie wordt afgegeven. Maar waar is dit op gebaseerd?

Bernard Fikkers is werkzaam als intensivist op de intensive care van het RadboudUMC in Nijmegen. Hij schreef onder andere mee aan de richtlijn “Leidraad palliatieve zorg en staken van levensverlengende behandelingen bij volwassen IC-patiënten” van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) als ook de handreiking “Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC” van Pallialine.

In het eerste deel van dit webinar neemt Bernard Fikkers u mee in de afwegingen rondom het staken van levensverlengende behandelingen en de palliatieve zorg op de IC. Hij zal u tijdens dit webinar op een interactieve uitleg geven over reilen en zeilen van een intensivist binnen de palliatieve zorg. Wanneer moet worden overwogen om een behandeling te staken? Hoe wordt een behandeling dan gestaakt? En hoe begeleidt je de naasten tijdens dit proces? Daarnaast zal hij u inzichten geven over de overweging van een intensivist om iemand wel of niet op te nemen op de intensive care.

In het tweede deel van het webinar nemen IC-verpleegkundigen Hadewey Kiekebos en Johanneke Spanjer ons mee in de wereld van goede familiebegeleiding. Een opname op de Intensive care is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. In veel ziekenhuizen zijn teams van verpleegkundigen actief die zich toeleggen op familiebegeleiding. Zij helpen naasten met allerlei praktische zaken, maar bieden ook een kop koffie en een luisterend oor. 

Het webinar is geaccrediteerd en bestemd voor elke zorgverlener die te maken heeft met de IC waaronder medisch specialisten, IC en SEH-verpleegkundigen, verpleegkundigen en huisartsen. Het webinar is toegankelijk voor iedereen met interesse voor dit onderwerp.


Sprekers van de avond zijn onder meer Hadewey Kiekebos en Johanneke Spanjer
dinsdag 21 november 2023
20:00 uur