Webinar Palliatieve Zorg binnen de verslavingszorg op 10 oktober

Auteur: Carend Redactie
17.07.2023
Webinar Palliatieve Zorg binnen de verslavingszorg op 10 oktober
Auteur: Carend Redactie
17.07.2023

Op dinsdag 10 oktober organiseert Carend het webinar 'Palliatieve Zorg binnen de Verslavingszorg'. Verslavingsarts en kaderarts Palliatieve zorg Saskia Buijs vertelt ons over de moeizame interactie tussen verslavingszorg en palliatieve zorg. Binnen beiden vakgebieden is te weinig kennis over het andere vakgebied, terwijl ze heel vaak samen op gaan.

Ook al staat het nog in de kinderschoenen, ook voor patiënten met een verslaving is er gelukkig steeds meer aandacht voor palliatieve zorg. De reden dat de palliatieve zorg voor deze groep achterloopt ten opzichte van die voor de algemene populatie komt deels doordat verslaving maatschappelijk niet (voldoende) als ziekte wordt geaccepteerd. Deze groep heeft bovendien een grote behoefte aan autonomie en een wantrouwen richting zorgverleners. Daarnaast spelen bij patiënten met een verslaving vaak schaamtegevoelens een rol en kan er sprake zijn van zowel patients als doctors delay op somatisch gebied, waardoor palliatieve zorg te laat of onvoldoende wordt ingezet.

In dit webinar neemt Saskia Buijs ons aan de hand van casussen mee in de specifieke aandachtspunten bij palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. We staan stil bij verschillende factoren die deze zorg anders maken, zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, schaamte (ook bij de zorgprofessional). Ook is er aandacht voor de interacties tussen veelgebruikte middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon.

Wij nodigen alle zorgverleners die met deze complexe, uitdagende patiëntencategorie werken van harte uit om deze avond online bij te wonen. Voor zorgverleners is er accreditatie toegekend. Ook niet-zorgverleners zoals naasten of patiënten zelf zijn zeer welkom om de avond bij te wonen!

dinsdag 10 oktober 2023
20:00 uur