Webinars over palliatieve zorg bij dementieel syndroom, ALS, COPD en hartfalen

Auteur: Carend Redactie
15.01.2022
Webinars over palliatieve zorg bij dementieel syndroom, ALS, COPD en hartfalen
Auteur: Carend Redactie
15.01.2022

Palliatieve zorg binnen de oncologie komt op een steeds hoger niveau, maar bij andere ziekten, met name het dementieel syndroom en chronisch-progressieve ziekten zoals COPD, hartfalen en neurologische ziekten (als ALS) blijft de palliatieve zorg nog achter. 

Daar moet verandering in komen en daarom zijn wij er trots op te mogen aankondigen dat wij in de maand april vier webinars organiseren over palliatieve zorg bij deze ziekten. 

We hebben zeer gerenommeerde sprekers mogen aantrekken om ons tijdens deze avonden voor te gaan over onderwerpen als advance care planning, symptoombestrijding en zorg in de terminale fase. 

Voor alle vier de webinars hebben we accreditatie aangevraagd (ABAN, geestelijk verzorgers, V&VN, NAPA).

Inschrijven kan nu al via: 

https://www.carend.nl/webinars (de webinars staan onderaan)


Dinsdag 5 april 'Palliatieve zorg bij dementieel syndroom' 20.00 uur

Het dementieel syndroom is een veelvoorkomend en progressief ziektebeeld, dat wil zeggen dat iemand steeds verder achteruit gaat en steeds meer functies verliest. Het is daardoor onvermijdelijk dat mensen met dementie sterven. Hierdoor start de palliatieve fase op het moment dat de diagnose dementie is vastgesteld.

Het is belangrijk om tijdig met een patiënt of client en zijn familie in gesprek te gaan over het levenseinde en de periode die daar aan vooraf gaat (advance care planning), zeker ook bij het dementieel syndroom.

Maartje Klapwijk is specialist ouderengeneeskunde en promoveert op het onderzoek naar Kwaliteit van Leven bij het dementieel syndroom op 20/1/2022.

Zij zal tijdens dit Webinar samen met een verzorgende vertellen over wat van belang is rond ACP en hoe we de kwaliteit van leven voor patiënten met het dementieel syndroom kunnen verbeteren.

Spreker: Maartje Klapwijk (specialist ouderengeneeskunde)

Datum: 5 april

Tijd: 20.00 uur


Dinsdag 12 april 'Palliatieve zorg bij ALS' 20.00 uur

In dit webinar zal Esther Kruitwagen, revalidatie-arts in het UMCU en lid van het ALS-team van dit ziekenhuis uitgebreid ingaan op het brede kader van palliatieve zorg bij patiënten met ALS.

ALS is een progressieve spierziekte, waarbij de spieren een voor een uitvallen. Gemiddeld leven mensen met ALS vanaf het moment van de diagnose nog 3 tot 5 jaar. Er is geen genezing voor de ziekte mogelijk, vandaar dat palliatieve zorg een belangrijke rol speelt in de behandeling van deze ziekte. Het heeft als doel om de kwaliteit van leven van mensen met ALS zo goed mogelijk te houden. De meeste zorg thuis wordt gegeven door de wijkverpleging/thuiszorg in goede afstemming met de huisarts, revalidatiearts en zo nodig het Centrum voor Thuisbeademig (CTB).

In dit webinar zullen we ingaan op de wensen, de grenzen en het brede kader van de palliatieve zorg bij patiënten met ALS op somatisch, psychosociaal en existentieel gebied. Het webinar is bedoeld voor zorgverleners die werken met ALS-patienten zoals verzorgende, verpleegkundigen, artsen, geestelijk verzorgers, psychologen, verpleegkundig specialisten en medewerkers van ALS-centra en de CTB's. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom, ook patiënten en naasten.

Spreker: Esther Kruitwagen (revalidatie-arts UMCU)

Datum: 12 april

Tijd: 20.00 uur


Dinsdag 19 april 'Palliatieve zorg bij COPD' 20.00 uur

In dit webinar zullen longarts Kris Mooren en verpleegkundig specialist Danielle Wester (beiden werkzaal in het Spaarne Ziekenhuis) ingaan op chronische bronchitis (COPD).

COPD is een niet te genezen ziekte die in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning ervaren. Andere symptomen zijn hoesten en slijm opgeven. Patienten ervaren in hun latere en laatste levensfase veel klachten zoals vermoeidheid, angst, depressieve gevoelens. Daarnaast heeft de ziekte veel impact op het werk, op naasten en op het beoefenen van hobby’s. 

In dit webinar gaan we in op het belang van tijdige en goede advance care planning (ACP) bij deze ziekte: wat is voor de patiënt nu belangrijk en wat is belangrijk als de ziekte vordert? Welke symptomen zijn er precies en hoe kunnen we die zo goed mogelijk behandelen? Wat is er te doen aan benauwdheid?

Het webinar is bedoeld voor zorgverleners die werken met COPD-patienten zoals artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

Sprekers: Kris Mooren (longarts Spaarne Ziekenhuis) en Danielle Wester (verpleegkundig specialist longziekten Spaarne Ziekenhuis)

Datum: 19 april

Tijd: 20.00 uur


Dinsdag 26 april Palliatieve zorg bij Hartfalen 20.00 uur

Hartfalen is een ernstige en meestal progressieve ziekte die gekenmerkt wordt door inspanningsbeperking, vermoeidheid en periodes met verslechtering van benauwdheid door het vasthouden van vocht.

De palliatieve zorg bij hartfalen staat deels nog in de kinderschoenen, maar in de eerstelijn en ook binnen de cardiologie gaat gelukkig steeds meer aandacht uit naar deze belangrijke zorg bij hartfalen.

Omdat hartfalen een forse beperking geeft op de kwaliteit van leven is goede advance care planning (ACP) van groot belang: hoe gaat de ziekte verlopen en wat zijn de wensen en de grenzen van de patiënt ten aanzien van zijn of haar behandeling?

In dit webinar gaan we uitgebreid in op ACP, maar ook op de brede uitdaging die er ligt voor zorgverleners om de kwaliteit van leven tot in de laatste fase van het leven te waarborgen. Hoe lang gaan we door met diuretica en andere medicatie? Wat doen we met de ICD of de pacemaker en wat kan je doen om ook in die allerlaatste fase van het leven goed voor je patient te zorgen?

Het webinar is bedoeld voor zorgverleners die werken met patiënten met hartfalen, zoals artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, praktijkondersteuners, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden zoals patienten en naasten.

Sprekers: Bas Beckers (cardioloog MUMC/Bernhoven) en Marjan Aertsen (verpleegkundig specialist hartfalen OLVG)

Datum: 26 april 2022

Tijd: 20.00 uur

Foto: Unsplash.