CAREND NIEUWS

Update handreiking financiering palliatieve zorg

Auteur: Carend Redactie 25.01.2023

Deze week is de update van de Handreiking financiering palliatieve zorg uitgekomen. Deze geeft een overzicht van de mogelijkheden van financiering met als doel palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar te maken. In de hand...

Auteur: Carend Redactie/ Maaike Zwiers 25.01.2023

Veel zorgverleners zijn regelmatig betrokken bij een stervensproces, maar voor veel patiënten en hun naasten is vaak alles nieuw. Er bestaan bij hen veel misverstanden rond de stervensfase die voor onnodige onduidelijkheid en extra leed kun...

Auteur: Marjolein Broeren 23.01.2023

Renee: 'In april 2020 kregen we, na een lange zoektocht, te horen dat Seppe deze ziekte heeft en dat er geen enkele behandeling beschikbaar is. Naast dat het regelen van goede zorg veel tijd en energie kost, is het emotioneel zwaar. Telkens...

Auteur: Carend Redactie 23.01.2023

Op dinsdagavond 31 januari geven rouwdoula Patty Duijn en longarts Sander de Hosson en samen een webinar over 'Zorg in de stervensfase'. Zij zullen ingaan op de symptomen die in de stervensfase kunnen optreden, en of daar wel of geen behand...

Auteur: Geeske Hendriksen 22.01.2023

Ria Mol (Kanaal Sociaal): 'Wmo-ondersteuners kunnen veel meer regelen dan ze zelf denken. En er ontbreken faciliteiten. Het zou mooi zijn als er mantelzorgverlof komt.'

Auteur: Carend Congres Redactie 21.01.2023

Het Congres van Carend 'Leven Toevoegen aan de Dagen' op 16 maart zal worden afgesloten met een interview met patiënten. Dagvoorzitter Annejan Toonstra zal in gesprek gaan met Jannie Oskam, Claudia van Deudekom en Mirjam Willemsen.

Auteur: Afke Bohle 20.01.2023

Ik voelde me vaak tekort schieten in die tijd. Naar mijn gezin, naar mijn moeder, naar mijn werk en naar mijn vrienden.

Auteur: Carend Redactie 20.01.2023

Er werd twee weken geleden massaal gereageerd bovenstaande oproep van verpleegkundige Jennifer Bergkamp op LinkedIn. Met schrijnende voorbeelden illustreerde de verpleegkundige bij Buurtzorg Nederland maar weer eens hóe belangrijk het is om...

Auteur: Carend Redactie 19.01.2023

In de palliatieve zorg draait het natuurlijk vooral om degene die ziek is. Maar er staat vaak iemand náást - een partner, zus, broer, een volwassen zoon of dochter of vriend – die een eigen beleving van de situatie heeft. Eigen dilemma’s en...

Auteur: Afke Bohle 18.01.2023

Iris (19): 'Ik probeer vooral om mijn ouders niet tot last te zijn zodat ze zich ook niet nog eens om mij zorgen hoeven maken.'