CAREND NIEUWS

Teun Toebes: "We zijn goed in het zorgen voor lichamen, maar vergeten het zorgen voor de mens."

Auteur: Carend Redactie 03.02.2022

Op dinsdag 8 maart organiseert Carend een avond over de palliatieve zorg in het verpleeghuis. Op deze avond zullen Teun Toebes (verpleegkundige, auteur en huisgenoot in een verpleeghuis) en specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen bei...

Auteur: 02.02.2022

Het ontwikkelen van webinars is onze specialiteit, maar hoewel wij trots zijn op ons aanbod, willen we heel graag dat dit maximaal aansluit bij wat u van ons verwacht. Wij zouden u heel graag willen vragen welk onderwerp of onderwerpen u h...

Auteur: Carend Redactie 01.02.2022

Binnenkort schrijft Rob Bruntink 25 jaar over de palliatieve zorg en dat wil hij graag vieren met de palliatieve wereld door middel van het organiseren van een webinar. Dit webinar vindt plaats op 24 februari om 20.00 uur en is voor iederee...

Auteur: Carend redactie 30.01.2022

De herziene richtlijn ‘Zorg voor mensen met ALS’ is op 31 januari uitgebracht door een multidisciplinaire samenwerking met veldpartijen, patiënten en zorgprofessionals met als procesbegeleider IKNL. Op 12 april zullen we in een webinar uitg...

Auteur: Carend Redactie 29.01.2022

In de maand april komt Carend met een interessante reeks workshops over Palliatieve Zorg bij orgaanfalen. Er zijn avondwebinars over palliatieve zorg bij het dementieel syndroom, bij COPD, bij hartfalen en bij ALS.

Auteur: Carend Redactie 24.01.2022

Binnen de palliatieve zorg is er aandacht voor de mens als geheel. Longarts Karin Pool vraagt sinds enige tijd aandacht voor een heel specifiek onderdeel van deze zorg: patiënten met een LHBTIQ+-achtergrond. Op 15 maart zal zij tijdens een...

Auteur: Carend Redactie 23.01.2022

Een webinar over palliatieve zorg bij patiënten met een verstandelijke beperking. AVG-arts Annemiek Wagemans en geestelijk verzorger Karin Seijdell nemen je aan de hand van casuïstiek mee naar de vaak complexe afwegingen bij deze zorg, waar...

Auteur: Carend Redactie 23.01.2022

Op 1 februari organiseert Carend een webinar over 'Voltooid Leven'.

Auteur: Carend Redactie 20.01.2022

Op 8 maart a.s. organiseert Carend een avond over de palliatieve zorg in het verpleeghuis. Als ondertitel kiezen wij voor 'Zie de mens'. Met twee experts/ervaringsdeskundigen zullen we ons deze avond focussen op de vraag hoe we kwaliteit va...

Auteur: 20.01.2022

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking komt er steeds meer aandacht voor palliatieve zorg en pro-actieve zorgplanning. Dat is hard nodig, want palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is minder goed...