CAREND NIEUWS

Lezing Tussenland: leven met de dood in je schoenen

09.02.2022

Jannie Oskam is ongeneeslijk ziek en daar schreef ze een prachtig boek over: 'Tussenland, leven met de dood in je schoenen'. Op dinsdag 15 februari vertelt ze daarover tijdens een bijzondere lezing bij Carend. Gastheer en interviewer van de...

Auteur: Carend Redactie 08.02.2022

Centraal in de campagne van SIRE staan dooddoeners.

Auteur: Sander de Hosson 07.02.2022

Maar liefst 54% van de Nederlanders geeft aan niet genoeg gesproken te hebben over de dood met iemand die er nu niet meer is en heeft daar later spijt over. Dat maakt SIRE bekend in een publiekscampagne die per vandaag start. Het verdriet i...

Auteur: Sander de Hosson 05.02.2022

Op 19 april 2022 zullen longarts Kris Mooren en verpleegkundig specialist Danielle Wester een leerzame avondwebinar houden over "Palliatieve zorg bij COPD". Nadruk ligt op advance care planning en de symptoombestrijding op alle domeinen van...

Auteur: Carend Redactie 03.02.2022

Op dinsdag 8 maart organiseert Carend een avond over de palliatieve zorg in het verpleeghuis. Op deze avond zullen Teun Toebes (verpleegkundige, auteur en huisgenoot in een verpleeghuis) en specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen bei...

Auteur: 02.02.2022

Het ontwikkelen van webinars is onze specialiteit, maar hoewel wij trots zijn op ons aanbod, willen we heel graag dat dit maximaal aansluit bij wat u van ons verwacht. Wij zouden u heel graag willen vragen welk onderwerp of onderwerpen u h...

Auteur: Carend Redactie 01.02.2022

Binnenkort schrijft Rob Bruntink 25 jaar over de palliatieve zorg en dat wil hij graag vieren met de palliatieve wereld door middel van het organiseren van een webinar. Dit webinar vindt plaats op 24 februari om 20.00 uur en is voor iederee...

Auteur: Carend redactie 30.01.2022

De herziene richtlijn ‘Zorg voor mensen met ALS’ is op 31 januari uitgebracht door een multidisciplinaire samenwerking met veldpartijen, patiënten en zorgprofessionals met als procesbegeleider IKNL. Op 12 april zullen we in een webinar uitg...

Auteur: Carend Redactie 29.01.2022

In de maand april komt Carend met een interessante reeks workshops over Palliatieve Zorg bij orgaanfalen. Er zijn avondwebinars over palliatieve zorg bij het dementieel syndroom, bij COPD, bij hartfalen en bij ALS.

Auteur: Carend Redactie 24.01.2022

Binnen de palliatieve zorg is er aandacht voor de mens als geheel. Longarts Karin Pool vraagt sinds enige tijd aandacht voor een heel specifiek onderdeel van deze zorg: patiënten met een LHBTIQ+-achtergrond. Op 15 maart zal zij tijdens een...