Tweeluik over palliatieve zorg bij patienten met verslaving én bij dak- en thuisloze patiënten

Auteur: Carend webinar redactie
30.08.2023
Tweeluik over palliatieve zorg bij patienten met verslaving én bij dak- en thuisloze patiënten
Auteur: Carend webinar redactie
30.08.2023

In oktober staat de palliatieve zorg voor patienten met een verslaving én de palliatieve zorg bij dak- en thuisloze patienten centraal in een geaccrediteerd webinar-tweeluik bij Carend. De webinars zijn afzonderlijk van elkaar te volgen.

Dinsdagavond 10 oktober Webinar 'Palliatieve zorg bij mensen met een verslaving' 20.00 - 22.00 uur

Voor patiënten met een verslaving komt er gelukkig steeds meer aandacht voor palliatieve zorg, ook al staat dit nog in de kinderschoenen. De reden dat de ontwikkeling achterloopt ten opzichte van de ontwikkeling van de palliatieve zorg bij de algemene populatie komt deels doordat bij patiënten met een verslaving deze zorg belemmerd wordt doordat verslaving maatschappelijk als ziekte vaak niet (voldoende) wordt geaccepteerd en bij de doelgroep een grote behoefte is aan autonomie en een wantrouwen naar zorgverleners. Daarnaast spelen bij patiënten met een verslaving vaak schaamtegevoelens en kan er sprake zijn van patients- en doctors delay op somatisch gebied, waardoor palliatieve zorg te laat of onvoldoende ingezet wordt.

In dit webinar gaat Saskia Buijs (verslavingsarts en kaderarts Palliatieve zorg) je aan de hand van casussen meenemen in de specifieke aandachtspunten bij palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. We staan stil bij verschillende factoren die deze zorg anders maken, zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, schaamte (ook bij de zorgprofessional). Ook is er aandacht voor de interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon.

24 oktober Webinar 'Palliatieve zorg bij dak- en thuisloze patienten' 20.00 - 22.00 uur

Nederland heeft volgens officiële telling ruim 36.000 dak- en thuislozen: mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Waarschijnlijk zijn dit er een stuk meer omdat minderjarigen, personen boven de 65 jaar en mensen die illegaal in Nederland verblijven niet worden meegeteld. Zij slapen vaak op straat, bij kennissen, op gemeenschappelijk opvangplekken of in gemeenschappelijke gebouwen.

Bij dak- en thuislozen speelt vaak een combinatie aan problemen, zowel lichamelijk, sociaal als op psychisch vlak. Daarnaast speelt ook verslavingsproblematiek en zorgmijding vaak een rol. Door al deze factoren is de levensverwachting in deze groep lager dan voor mensen die wel een vaste woon- of verblijfplaats hebben. Door de wisselende verblijfplaats is het vaak moeilijk om dak- en thuislozen te bereiken en is het bovendien lastig om een (vertrouwens)band op te bouwen. Hierdoor is het opstarten van en de ondersteuning in de palliatieve fase complex.

Wat zijn de belangrijkste problemen in de palliatieve fase die bij dak- en thuislozen voorkomen? Hoe beïnvloedt eventuele verslavingsproblematiek het voeren van een effectief palliatief beleid? Waar vindt de palliatieve fase plaats en hoe is de zorg geregeld? Wat is er nodig om palliatieve zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren?

Margriet Wieles, Verpleegkundig specialist in Hospice Kuria te Amsterdam en Tom Matthews (huisarts en straatarts) nemen je mee in de palliatieve zorg voor dak- en thuislozen en gaan uitgebreid in op bovenstaande problematiek.


Deze webinars zijn bedoeld voor een breed publiek: zorgverleners die werken met patiënten die dak- of thuisloos zijn, denk hierbij aan zorgverleners binnen de verslavingszorg, huisartsen, longartsen, internisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners. Daarnaast is dit webinar ook erg toegankelijk voor naasten van patiënten die dak- of thuisloos zijn of voor patiënten zelf. Het webinar is voor zorgverleners geaccrediteerd, maar toegankelijk voor iedereen met interesse in dit onderwerp.

dinsdag 10 oktober 2023
20:00 uur
dinsdag 24 oktober 2023
20:00 uur