CAREND NIEUWS

Palliatieve zorg bij leverfalen: webinar op 28 maart

22.03.2023

Palliatieve zorg krijgt weinig aandacht bij patiënten met leverfalen. Ook in de medische vakliteratuur is het aantal publicaties hierover beperkt. Het is voor MDL-arts Carmen Glorie een groot raadsel waarom dat zo is. En een al net zo grote...

Auteur: Geeske Hendriksen & Nicoline Smoor 19.03.2023

Donderdag 16 maart. Voor iedereen die bij Carend betrokken is, de dag waar keihard naar toegewerkt is en waar met spanning naar is uitgekeken.

Auteur: Carend Redactie 17.03.2023

Op 1 november willen we weer een groot congres organiseren en wel over 'Zorg in de Stervensfase'. Tijdens deze dag zullen we natuurlijk de mogelijkheden van formele én informele zorg rond het sterfbed bespreken, zal er aandacht zijn voor sy...

Auteur: 16.03.2023

De Stichting Carend is op 15 maart 2023 toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

Auteur: 15.03.2023

Het nieuwe boek 'Leven toevoegen aan de dagen' komt binnen op plek 3 van de Bestseller 60-lijst, de meestverkochte boeken van Nederland. Dat is prachtig voor de palliatieve zorg in Nederland, het onderwerp komst hierdoor steeds meer in de a...

Auteur: 13.03.2023

Zorgverleners brengen nog onvoldoende de mogelijkheden van palliatieve behandeling onder de aandacht bij patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. Goedgekozen woorden zijn daarbij van belang. PZNL start dinsdag met de campagne ‘Ongeneeslijk. Ni...

Auteur: Saskia Kok 13.03.2023

Mirjam Willemsen (1974) is niet alleen huisarts in Heerlerheide, ze bekleedt verschillende nevenfuncties waarin ze haar kennis en ervaringen over palliatieve zorg en levenseinde zorg uitdraagt. In 2014 kreeg ze zelf de diagnose longkanker.

Auteur: Jet Wedda 12.03.2023

Ik denk dat ik een beetje een ander mens ben geworden door dit werk. Als trainer was ik veel vanuit mijn hoofd bezig. In dit werk ben ik aanwezig vanuit mijn hart, ben ik aandachtig present.

Auteur: Carend Redactie 06.03.2023

Het boek 'Leven toevoegen aan de dagen' wordt door het Fonds 'Astrid maakt Mogelijk' aan alle hospices in Nederland aangeboden. Dit fonds zet zich in voor initiatieven die een steuntje in de rug mogen krijgen.