Zingeving bij ongeneeslijk zieke jongeren

Live
04 okt. 2022
04
20:00
20:00
Kinderpalliatieve Zorg

Zingeving bij ongeneeslijk zieke jongeren

‘Alles is bespreekbaar’ luidt de titel van een bijzonder project binnen jongerenhospice Xenia. Het doel van dit project is om jongeren met een levensbedreigende ziekte tot zelfverwerkelijking te laten komen. Hierbij staat ‘contemplatief luisteren’ centraal, een gesprekstechniek die het individu helpt en begeleidt bij het innerlijk overleg. Deze techniek vraagt ons de geleerde protocollen, theorieën, aannames en oordelen eens opzij te zetten en te kijken naar de werkelijke behoefte van de zorgvrager. De focus ligt op het creëren van zingeving, gevoel van eigenwaarde en autonomie.

In de context van een kinderziekenhuis waar de confrontatie met ziekte, behandeling, maar ook levenseinde acuut kan zijn, spelen zingevingsvragen weer op een andere manier. Dan kan het vooral gaan om het ervaren van verbindingen, met naasten, zorgverleners, en wellicht het spirituele. En daarin als persoon gezien worden.


In dit webinar gaan Nette Falkenburg, geestelijk verzorger in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, en Nienke van de Giessen, senior verpleegkundige bij jongerenhospice Xenia, het gesprek met elkaar aan. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden laten zij zien wat je van jongeren met een beperking of ziekte kunt leren op zingevingsgebied, hoe je als zorgverlener kunt reflecteren op je eigen rol in het zorgproces met een ernstig zieke patiënt. Hoe verhoud je je tot je eigen aannames en bijv. levensbeschouwing? Durf je je rationele gedachten los te laten om beter af te kunnen stemmen op de patiënt? Hoe kunnen we samen meer ruimte creëren voor zingeving en spiritualiteit in een wereld die zo gemedicaliseerd en geprotocolleerd is?

Leerdoelen:

Aan het einde van dit webinar:

  • Ben je je bewust van een aantal fundamentele zingevingsaspecten die bij jonge patiënten kunnen spelen
  • Heb je je eigen visie op zingeving uitgedaagd middels nieuwe inzichten
  • Ben je bewust van jouw mogelijkheden en beperkingen in de omgang met patiënten op dit terrein en voel je je hier goed bij.
  • Heb je handvatten om het gesprek met een palliatieve zorgvrager aan te gaan
  • Ben je bewuster van je eigen aannames en oordelen en hoe je daartoe te verhouden
  • Ken jij de belangrijkste basiselementen van contemplatief luisteren
  • Heb je inzicht in andere manieren van de zorgvrager in zijn/haar kracht zetten

Gerelateerde artikelen

Zusterliefde
Auteur: Tanja van Roosmalen
Lees meer →
Kale Kop
Auteur: Sander de Hosson
Lees meer →

Accreditatie

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 0 punt
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten

Deelname opties

€49,-
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
accreditatie
€15,-
Aanmelden
Aanmelden anderen
geen accreditatie
€7,50
Aanmelden
Aanmelden studenten
geen accreditatie

Sprekers

nieuws, webinars en meer
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.