Palliatieve zorg bij mensen met dementie

Auteur: Carend Redactie
13.10.2022
Palliatieve zorg bij mensen met dementie
Auteur: Carend Redactie
13.10.2022
Op 1 november zal Carend het webinar 'Palliatieve Zorg bij dementie' organiseren. Een belangrijk onderwerp binnen de zorg, omdat de ziekte veel voorkomt, het aantal patienten met deze ziekte stijgt en omdat uitstekende palliatieve zorg op alle levensdomeinen bij deze patientengroep heel erg belangrijk is. Het is van belang dat betrokken zorgverleners veel kennis en kunde over dit onderwerp hebben, reden te meer dat Carend veel aandacht aan dit onderwerp wil besteden. Specialist ouderengeneeskunde Maartje Klapwijk en verzorgende IG Anita Stavleu zullen op deze avond vele voorbeelden geven uit de praktijk en onderzoeken hoe we de kwaliteit van leven én kwaliteit van sterven voor patiënten met dementie kunnen verbeteren. **Symptomen** In Nederland leven 270.000 mensen met dementie en het aantal patienten dat deze ziekte ontwikkelt zal de komende decennia verder toenemen. Dementie is een syndroom, een groep van symptomen of klachten die in combinatie voorkomen. De uitwerking van de ziekte is zo verwoestend dat de persoon in de laatste fase van dementie nauwelijks nog lijkt op de persoon die hij was in de beginfase van de ziekte. In de eindfase is de persoon met dementie in alles afhankelijk van anderen. Alles wat hij ooit aangeleerd heeft, is hij kwijt. Dementie begint met stoornissen in het kortetermijngeheugen. Later wordt ook het langetermijngeheugen aangetast. Ook is er sprake van fatische stoornissen (stoornissen in de spraak), apraxie (stoornissen in het handelen), agnosie (stoornissen in het herkennen) en stoornissen in de uitvoerende functies (ADL). Daarnaast komen psychiatrische verschijnselen voor, zoals paranoïde, agressie, rusteloosheid, stemmingswisselingen, hallucinaties en persoonlijkheidsveranderingen. Om die reden is het belangrijk om tijdig met een patiënt of cliënt én zijn familie in gesprek te gaan over het levenseinde en de periode die daar aan vooraf gaat. We noemen deze gesprekken advance care planning (ACP). De sprekers zullen uitgebreid op het verloop van de ziekte, veelvoorkomende symptomen en ACP ingaan tijdens deze avond. **Webinar** Op 1 november vindt het webinar online plaats en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het webinar is geaccrediteerd voor zorgverleners, maar met nadruk ook toegankelijk voor iedereen met interesse in dit onderwerp, waaronder ook naasten. Kan je niet live kijken? Geen probleem: je krijgt dan een terugkijklink zodat je op je eigen tijd onbeperkt kan terugkijken. **Meer weten?** Wil je meer weten over palliatieve zorg bij het dementie? Zorg rond het levenseinde bij dementie (website van de Alzheimer Stichting): [link](https://www.dementie.nl/omgaan-met-dementie/laatste-zorg/laatste-levensfase/zorg-rond-het-levenseinde) Kwaliteit van leven bij dementie. (Website van LUMC/onderzoeken van Klapwijk et al) [link](https://www.lumc.nl/org/unc-zh/onderzoek/Palliatievezorgbijdementie/Kwaliteit-van-leven-en-sterven-bij-dementie/ ) 'Wij moeten dementie als terminale ziekte beschouwen'. Interview Medisch Contact met Maartje Klapwijk. [link](https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/we-moeten-dementie-als-terminale-ziekte-beschouwen.htm) ----- Foto: IStock.
dinsdag 09 januari 2024
20:00 uur