CAREND NIEUWS

Verpleegkundig specialisten autoriseren richtlijn niet, maar komen met aparte leidraad over palliatieve sedatie

Auteur: Carend Redactie 06.07.2022

Op 30 augustus organiseert Carend een geaccrediteerd [webinar](https://carend.nl/artikel/webinar-over-de-herziene-richtlijn-palliatieve-sedatie) 'Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie'. Hierbij zullen we de belangrijkste wijzigingen bespre...

Auteur: Carend Redactie 30.06.2022

Vandaag is na een zeer lange voorbereidingstijd de herziening van de [Richtlijn Palliatieve Sedatie](https://www.pallialine.nl/sedatie) gepubliceerd door KNMG en IKNL/PZNL. Een van de redenen dat de lancering lang op zich heeft laten wachte...

Auteur: Carend Redactie 29.06.2022

Op 5 juli organiseert Carend het laatste webinar van dit seizoen. Alexander de Graeff, internist-oncoloog en hospice-arts zal zeer uitgebreid ingaan op het onderwerp **'Misselijkheid en braken'**.

Auteur: Rob Bruntink 21.06.2022

Als een patiënt hoort dat hij ongeneeslijk ziek is, begint het rouwen al. Voor de patiënt zelf, maar ook voor de naaste. En voor de zorgverlener. Want die had graag ander nieuws gebracht. Manu Keirse over rouwprocessen. Op 28 juni 2022 geef...

Auteur: Carend Redactie 14.06.2022

Door dit werk noodgedwongen ‘voor gratis’ te doen, werken zij ongewild mee aan het ondermijnen van een professionele opzet van dit belangrijke werk. Daarbij is er veel uitval door burn-out en te weinig tijd voor het uitdragen van de kennis...

Auteur: 14.06.2022

Volgende week organiseert Carend een uitgebreid webinar over 'Dyspneu in de palliatieve (en terminale) fase. Sander de Hosson (longarts) en Mariette Scholma (verpleegkundig specialist) zullen uitgebreid ingaan op de diagnostiek, ziekte- en...

Auteur: Carend Redactie 10.06.2022

In de maand juni en juli sluit Carend het jaar 2021/2022 af met een mooie reeks webinars over symptoombestrijding in de palliatieve zorg. We zullen de meest voorkomende symptomen (pijn, dyspneu en gastro-intestinale klachten) in de palli...

Auteur: Leny Merks 10.06.2022

Mantelzorgers die bij een stervende waken hebben een zware taak, fysiek en emotioneel. Hoe fijn is het dan als zij, op hun beurt, ook een beetje aandacht mogen ontvangen. Medio 2020 bracht die gedachte de initiatiefnemers van Stichting Waak...

Auteur: 07.06.2022

Bij palliatieve zorg denken veel mensen aan de laatste maanden, weken en dagen van het leven. Palliatief patiënt Jannie Oskam benadrukt de waarde van palliatieve zorg in de tussenfase van een ongeneeslijke ziekte. Jannie Oskam studeerde...

Auteur: 05.06.2022

Manu Keirse (75) is al 55 jaar met rouw en verlies bezig. Hij groeide op in een klein Belgisch dorp, waar de klokken een uur beierden als iemand was overleden. Verlies was ook zichtbaar: naast de voordeur van de overledene werd een kruis ge...