Palliatieve zorg bij hartfalen

Auteur: Sander de Hosson
01.01.2022
Palliatieve zorg bij hartfalen
Auteur: Sander de Hosson
01.01.2022

Op 26 april gaan cardioloog Bas Bekkers en verpleegkundig specialist Marjan Aertsen tijdens een avondwebinar uitgebreid in op een belangrijk onderwerp: palliatieve zorg bij hartfalen. Dit onderwerp heeft in het verleden niet de aandacht gekregen die het verdient, maar met de oprichting van  de werkgroep Palliatieve Zorg bij hartfalen bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie komt alles in stroomversnelling.


Hartfalen

Gevorderd hartfalen is een complex klinisch syndroom, dat wordt gedefinieerd als een pompfunctiestoornis van het hart met de daarbij behorende symptomen en onderzoeksbevindingen. De patiënt ervaart klachten van moeheid, verminderde inspanningstolerantie en/of kortademigheid. Het kernelement is een verminderde pompfunctie van het hart. 

Hartfalen is het eindstadium van elk ziekteproces dat het hart in zijn spierfunctie aantast. Hartfalen is een ernstige aandoening vooral voorkomend bij de oudere mens, welke vaak gepaard gaat met grote ziektelast, comorbiditeit en een sterk beperkte levensverwachting

De zorg gericht op palliatie heeft nog te weinig aandacht, hoewel in de eerstelijn en ook binnen de cardiologie gelukkig steeds meer aandacht uit gaat naar goede palliatieve zorg bij hartfalen. Omdat hartfalen een forse beperking geeft op de kwaliteit van leven is goede advance care planning (ACP) van groot belang: hoe gaat de ziekte verlopen en wat zijn de wensen en de grenzen van de patiënt ten aanzien van zijn of haar behandeling?


Webinar

In dit webinar gaan cardioloog Bas Bekkers (MUMC/ Bernhoven) en verpleegkundig specialist Marjan Aertsen (OLVG) in op de brede uitdaging die er ligt voor zorgverleners om de kwaliteit van leven tot in de laatste fase van het leven te waarborgen. Hoe lang gaan we door met diuretica en andere medicatie? Wat doen we met de ICD of de pacemaker en wat kan je doen om ook in die allerlaatste fase van het leven goed voor je patient te zorgen?

Het webinar is bedoeld voor zorgverleners die werken met patiënten met hartfalen, zoals artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

Inschrijven kan hier: webinars


Lees meer over palliatieve zorg bij hartfalen:

Richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen: https://www.pallialine.nl/hartfalen

Achtergronden en behandeling van hartfalen: https://www.pallialine.nl/uploaded/docs/Palliatieve_zorg_bij_hartfalen/Bijlage_1_Algemene_achtergrond.pdf?u=1QUVH6


Bas Bekkers, cardioloog