CAREND NIEUWS

Hospicezorg is maatwerk: Hospice Texel [hospice van de maand]

Auteur: Saskia Kok 28.12.2022

Het hospice wordt breed gedragen in de Texelse samenleving. Hospicezorg is maatwerk. Wat kan er? Er kan veel.

Auteur: Carend Redactie 27.12.2022

Een gesprek over behandelwensen en -grenzen vraagt om het kiezen van het juiste moment. Een internist-oncoloog en een specialist ouderengeneeskunde vertellen hoe zij dit moment herkennen. Welke signalen geeft de patiënt of een naaste en wat...

Auteur: Redactie 26.12.2022

Welke documentaires en films staan stil bij de dood en het leven? Het redactieteam van Carend verzamelde 19 films en documentaires die hen hebben geraakt en geïnspireerd.

Auteur: Carend redactie 21.12.2022

De bedsidesingers zijn met een gestage opmars bezig: de afgelopen maanden zijn er 13 nieuwe koren opgericht! De Bedside Singers zingen voor mensen die op de drempel staan van leven en dood. Ze komen met drie of vier zangers langs en zingen...

Auteur: 20.12.2022

​‘Palliatieve zorg verdient alle spotlights’, vindt longarts Sander de Hosson. Al jaren probeert hij de zorg voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten voor het voetlicht te brengen. Op 23 januari zal hij de door hem gekozen f...

Auteur: Carend Redactie 19.12.2022

Een nefroloog, een dialyse verpleegkundige en een verpleegkundig specialist - en lid palliatief team - vertellen hoe zij in hun ziekenhuis met proactieve zorgplanningsgesprekken (ACP-gesprekken) zijn gestart. Welke vaardigheden heb je hierb...

Auteur: Carend Redactie 19.12.2022

Volgend jaar organiseren Carend en PZNL in nauwe samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland en diverse patiëntenverenigingen een reeks gratis toegankelijke webinars over palliatieve zorg. Ieder webinar staat stil bij een specifieke pa...

Auteur: Geeske Hendriksen 18.12.2022

Ga in gesprek met kankerpatiënt en arts Warner Prevoo en je kan je lijstje met vragen wel vergeten.

Auteur: Carend Redactie 16.12.2022

Met grote trots mag Carend aankondigen dat wij in 2023 samen met de Patientenfederatie, Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en verschillende patiëntenverenigingen Publiekswebinars over palliatieve zorg zullen gaan organiseren. Het webinar is...

Auteur: Carend Redactie 15.12.2022

Carend en de NVvPO (Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners) gaan samenwerken. Onder leden van deze vereniging is veel vraag naar de (na)scholingsactiviteiten van Carend zoals de webinars, de fysieke nascholingen en ook het grote...