CAREND NIEUWS

Palliatieve sedatie vindt steeds vaker plaats

20.08.2022

Recent werd de herziene richtlijn 'Palliatieve Sedatie' gepubliceerd. Uit de publicatie blijkt dat er een stijging is in het aantal sedaties.

Auteur: Carend Redactie 18.08.2022

De Bedside Singers zingen voor mensen in de laatste levensfase: voor de ziel op reis. Ze zitten rond het bed en zingen zacht, rustig en met compassie. Zo geven ze mensen in de stervensfase én hun naasten steun, troost en ontspanning.

Auteur: Carend Redactie 17.08.2022

Op 6 september organiseren Carend en het Landelijk Expertisecentrum Sterven samen het webinar ‘CONTACT, zorg rond het sterfbed’. Aan de hand van de documentaire 'Contact' leren we meer over de zorg en communicatie rond het sterfbed.

Auteur: Carend Redactie 16.08.2022

*Vind je ook dat palliatieve zorg veel meer aandacht verdient? Houd je van schrijven? Schrijf dan mee aan ons groeiende zorgplatform!*

Auteur: Carend Redactie 04.08.2022

De richtlijn 'Palliatieve sedatie' van IKNL is op veel cruciale punten herzien en op 30 juni jl na een jarenlange voorbereiding [gepubliceerd](https://carend.nl/artikel/herziening-richtlijn-palliatieve-sedatie). Gezien de vele wijzigingen...

Auteur: Lynn Berger, journalist de Correspondent 19.07.2022

Zorgen is: accepteren dat iemand niet meer beter wordt, en geven wat je kunt om het einde zo prettig mogelijk te maken, leer ik van Malika (54), wier dochter een dodelijke stofwisselingsziekte heeft. Voorpublicatie uit het nieuwe boek van...

Auteur: Carend Redactie 12.07.2022

Praten we in Nederland te weinig over de dood? Hoe ga je als arts het gesprek aan met de patiënt en familie over de dood? En wanneer is het juiste moment? Een podcast met experts.

Auteur: Carend Redactie 07.07.2022

Met goede palliatieve zorg kan de kwaliteit van leven worden verhoogd voor mensen die niet meer beter worden. Daarom versterkt de overheid de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis. Tussen 2022 en 2027 komt in totaal €150 miljoen...

Auteur: Carend Redactie 06.07.2022

Op 30 augustus organiseert Carend een geaccrediteerd [webinar](https://carend.nl/artikel/webinar-over-de-herziene-richtlijn-palliatieve-sedatie) 'Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie'. Hierbij zullen we de belangrijkste wijzigingen bespre...

Auteur: Carend Redactie 30.06.2022

Vandaag is na een zeer lange voorbereidingstijd de herziening van de [Richtlijn Palliatieve Sedatie](https://www.pallialine.nl/sedatie) gepubliceerd door KNMG en IKNL/PZNL. Een van de redenen dat de lancering lang op zich heeft laten wachte...