NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link.

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Grenzen van de geneeskunde

Sprekers: Henk-Jan Schuijt; Manon Boddaert; Sander de Hosson

Dit is een on demand webinar. De medische mogelijkheden blijven groeien dankzij de huidige innovaties en technische ontwikkelingen. De geneeskunde gaat telkens op zoek naar nieuwe mogelijkheden. We li...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Cancertalk: mama heeft kanker, wat nu?

Sprekers: Caroline Muller; Marjo Andringa

Hoe ga je op een laagdrempelige manier in gesprek met een gezin dat geraakt is door kanker of een andere levensbedreigende aandoening? Want hoe laagdrempeliger patiënten en naasten kunnen praten over...

On demand
On demand

Publiekswebinar Nadenken over de toekomst bij Longkanker

Sprekers: Judith Herder; Renee Dubois; Gerdien Beumer; Ben Tomlow

Uitgezaaide longkanker is een ziekte die veel voorkomt en waarbij je steeds verder achteruit gaat. Een groot deel van de patiënten met longkanker geneest hier niet meer van, daarom is er goede zorg en...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg binnen de verslavingszorg

Sprekers: Saskia Buijs

Voor patiënten met een verslaving komt er gelukkig steeds meer aandacht voor palliatieve zorg, ook al staat dit nog in de kinderschoenen. De reden dat de ontwikkeling achterloopt ten opzichte van de o...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Rouw en nazorg

Sprekers: Manu Keirse

Manu Keirse (hoogleraar rouw) komt weer bij Carend spreken met een aangepast programma.  Het uitblijven van zorg rondom de rouw (voor- en na het overlijden) kan tot problemen in de rouwverwerking...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg binnen de Chirurgie

Sprekers: Detlef van der Velde; Henk-Jan Schuijt; Thamar Kroes

Een gebroken heup is voor veel ouderen een levensbedreigende aandoening. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten is 84 jaar. Bij ruim 20% van de patiënten is sprake van een vorm van dementie en maar...

On demand
On demand

Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij Parkinson

Sprekers: Laura Daeter; Danny Hommel

Parkinson(isme) is een hersenziekte die best vaak voorkomt en waarbij je steeds verder achteruitgaat. De ziekte is (nog) niet te genezen, daarom is er goede zorg en begeleiding nodig door zorgverlener...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Passende zorg op de IC

Sprekers: Bernard Fikkers; Johanneke Spanjer; Hadewey Kiekebos

De aandacht voor de palliatieve zorg wordt de laatste jaren steeds breder. Door onder andere de coronacrisis van de afgelopen jaren is er ook steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg op de Intens...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg voor dak- en thuisloze patiënten

Sprekers: Margriet Wieles; Tom Matthews

Nederland heeft volgens officiële telling ruim 36.000 dak- en thuislozen: mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Waarschijnlijk zijn dit er een stuk meer omdat minderjarigen, personen boven de 6...

On demand
On demand

Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij dementie'

Sprekers: Sander de Hosson; Saskia Danen-de Vries; Maartje Klapwijk; Ton in 't Veen

Dementie is een progressief ziektebeeld, waarbij iemand dus steeds verder achteruitgaat. Uiteindelijk zal een patiënt met dementie door, of in ieder geval mét dementie sterven. Wanneer iemand de diagn...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg binnen de psychiatrie

Sprekers: Jacqueline Hovens; Heidi de Kam

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Dementie in de palliatieve fase

Sprekers: Saskia Danen-de Vries; Judith Meijers

Dementie is een syndroom, een groep van symptomen of klachten die in combinatie voorkomen. Bijna 20% van alle Nederlanders zal ooit vergeetachtigheid of het dementieel syndroom ontwikkelen. De uitwerk...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij neurologische aandoeningen

Sprekers: Rik Reinink; Esther Kruitwagen - van Reenen

Palliatieve zorg is niet alleen zorg in de laatste levensfase. Het is zorg die aandacht schenkt aan de diverse zorgbehoeften van niet te genezen patiënten en hun naasten, en daarmee de kwaliteit van l...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Interculturele palliatieve zorg: adviezen voor betere communicatie over leven en dood

Sprekers: Mustafa Bulut

In de maand februari organiseert Carend een drieluik over interculturele palliatieve zorg! Lees hieronder meer over het eerste deel. Het slechtnieuwsgesprek bij een palliatieve patiënt met ee...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Interculturele palliatieve zorg: uitdagingen rond het sterfbed

Sprekers: Tarek Khater

In de maand februari organiseert Carend een drieluik over interculturele palliatieve zorg! Lees hieronder meer over het derde en laatste deel. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale...