NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link.

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Webinar Zingeving en Spirituele Zorg

Sprekers: Yvonne Engels; Jacqueline van Meurs

Signaleren en verkennen van wat de palliatieve patiënt bezig houdt en dit integreren in proactieve zorgplanning In de definitie van palliatieve zorg staat dat er aandacht besteed moet worden...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Postmortale zorg

Sprekers: Max de Waal

Uiteraard ligt de nadruk van zorg in de terminale fase erg op het moment vóór overlijden, maar het is ook goed dat zorgverleners kennis hebben over de zorg die na het overlijden plaatsvindt. Veel naas...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Vaststellen van de dood en schouwen van het lichaam

Sprekers: Max de Waal; Jeroen Verweij

Dit webinar bestaat uit twee onderdelen: 1. Het vaststellen van de dood Onderdeel van goede stervenszorg is ook het vaststellen van de dood. Dit lijkt een formele handeling, die...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Begeleiding van stoppen met eten en drinken

Sprekers: Gert van Dijk; Alexander de Graeff

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedige...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Delier in de palliatieve fase

Sprekers: Marijke Baden; Sander van Schelven

Een delier is een plotseling optredende verwardheid met vaak een lichamelijke oorzaak, zoals een infectie. Het uit zich in gedragsveranderingen of emotionele stoornissen, zoals onrust, wantrouwen of v...

On demand
On demand

Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij hartfalen'

Sprekers: Bas Bekkers; Marjan Aertsen; Max Groenhart

Bij hartfalen (ook wel decompensatio cordis genoemd), pompt het hart minder goed bloed rond. Hierdoor werkt het hart minder goed en organen en spieren krijgen niet genoeg zuurstof en voedingss...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg op de SEH

Sprekers: Ellen Kaag; Doutsje Idzenga

De aandacht voor palliatieve zorg neemt steeds meer toe. Ook op de afdelingen SEH van ziekenhuizen.  Dat is een belangwekkende ontwikkeling, want een kwart van de personen die in 2017 overleed aa...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Communicatie bij vergevorderde kanker

Sprekers: Liesbeth van Vliet; Olaf Geerse

Wanneer patiënten ernstig ziek zijn en niet meer beter worden hebben ze goede medische zorg nodig. Maar dat is niet voldoende. Ze hebben ook goede communicatie nodig; zoals informatie als emotionele o...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Communicatie in de stervensfase (Contact)

Sprekers: Leonie Vogels

Carend en het Landelijk Expertisecentrum Sterven organiseren samen het bijzondere webinar 'Communicatie in de Stervensfase, waarbij we gebruik maken van de documentaire 'Contact'. Spreker van de avond...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Angst en depressie in de palliatieve fase

Sprekers: Jacqueline Hovens; Tineke Vos

In november 2022 zijn de herziene richtlijnen Angst in de palliatieve fase en Depressie in de palliatieve fase gepubliceerd. Wanneer iemand een ernstige ziekte doormaakt, h...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Grenzen van de geneeskunde

Sprekers: Henk-Jan Schuijt; Manon Boddaert; Sander de Hosson

Dit is een on demand webinar. De medische mogelijkheden blijven groeien dankzij de huidige innovaties en technische ontwikkelingen. De geneeskunde gaat telkens op zoek naar nieuwe mogelijkheden. We li...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Zorg in de stervensfase

Sprekers: Metta Bunk; Sabine Netters

Wanneer een patiënt na een kort of lang ziekbed gaat overlijden, vinden er verschillende lichamelijke en geestelijke veranderingen plaats. Deze veranderingen wijzen erop dat sterven dichtbij is. Niet...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Cancertalk: mama heeft kanker, wat nu?

Sprekers: Caroline Muller; Marjo Andringa

Hoe ga je op een laagdrempelige manier in gesprek met een gezin dat geraakt is door kanker of een andere levensbedreigende aandoening? Want hoe laagdrempeliger patiënten en naasten kunnen praten over...

On demand
On demand

Publiekswebinar Nadenken over de toekomst bij Longkanker

Sprekers: Judith Herder; Renee Dubois; Gerdien Beumer; Ben Tomlow

Uitgezaaide longkanker is een ziekte die veel voorkomt en waarbij je steeds verder achteruit gaat. Een groot deel van de patiënten met longkanker geneest hier niet meer van, daarom is er goede zorg en...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg binnen de verslavingszorg

Sprekers: Saskia Buijs

Voor patiënten met een verslaving komt er gelukkig steeds meer aandacht voor palliatieve zorg, ook al staat dit nog in de kinderschoenen. De reden dat de ontwikkeling achterloopt ten opzichte van de o...