Q&A Leergang Palliatieve Zorg voor de VVT

Auteur: Carend Redactie
15.09.2023
Q&A Leergang Palliatieve Zorg voor de VVT
Auteur: Carend Redactie
15.09.2023

In november beginnen we met de Leergang Palliatieve Zorg voor de VVT in de regio's Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden (bijna volgeboekt) en Groningen. In Leeuwarden zijn nog maar een paar plekken beschikbaar; in de andere steden is nog voldoende plek om deze uitgebreide leergang te volgen. We krijgen veel vragen, zoals voor wie deze leergang is bedoeld en hoe de precieze leergang er qua programma uitziet. Hieronder zetten we de antwoorden op de meest voorkomende vragen op een rijtje. Vind je het antwoord op jouw vraag niet, stuur dan een mailtje aan leergang@carend.nl.

Hoe en wat?
Carend traint in kleine groepen van rond de vijftien personen zodat er veel ruimte is voor het inbrengen van eigen ervaringen van deelnemers met de onderwerpen. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat alle kennis en kunde de dag erna direct in de praktijk kan worden gebracht. De groepen worden geleid door een tot twee docenten (verpleegkundigen, verzorgenden, VS of PA) die geselecteerd zijn op ruime ervaring binnen de palliatieve zorg en in de VVT-sector. De twee webinars over somatische onderwerpen (delier, benauwdheid, pijn en buikklachten) worden alle vier gegeven door ervaren huisartsen en medisch specialisten met veel kennis van palliatieve zorg.

Voor wie?
De training is gemaakt op het niveau van verzorgende MBO niveau 3-4. Omdat veel onderwerpen universeel zijn, kunnen ook praktijkondersteuners en paramedici zoals fysiotherapeuten deze leergang goed volgen. De cursus en casuïstieken zijn uiteraard gericht op de thuissituatie of het verpleeghuis, maar wij denken dat ook HBO-verpleegkundigen veel aan deze leergang kunnen hebben. Voor specifieke vragen over de doelgroepen kun je ons mailen op leergang@carend.nl

Waar en over welke periode?
De leergang wordt aangeboden in vier steden per ronde en duurt circa drie maanden. De eerste ronde vindt vanaf begin november plaats in Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden (bijna volgeboekt) en Groningen op een goed bereikbare locatie.

Andere regio's?
De leergang zal per februari zeker starten in de regio's Zwolle, Utrecht en Nijmegen en ook opnieuw in Rotterdam, Amsterdam en Leeuwarden aangeboden worden. We zijn momenteel bezig met docenten in de regio's Maastricht, Hengelo, Breda, Goes en Eindhoven, en verwachten dat die regio's ook in februari van start kunnen. Houd onze site en nieuwsbrieven in de gaten voor de laatste informatie.

Kosten
De aangeboden leergang is heel uitgebreid en wordt steeds verder uitgebreid met facultatieve videotrainingen. De cursuskosten zijn 850 euro pp. De leergang valt onder het Sector plan plus, een subsidieproject vanuit de overheid dat zorginstellingen in staat stelt tot 50% van de kosten voor hun deelnemers te vergoeden.

In-Company
Carend biedt de cursus ook In-Company op de locatie van een zorginstelling aan, waarbij de kosten per deelnemer aanzienlijk omlaag kunnen. Mail naar leergang@carend.nl voor meer informatie over het pakket wat we kunnen aanbieden.


Hoe ziet het programma eruit? 
Het programma is een uitgebreide kennismaking met de palliatieve zorg en biedt voldoende ruimte voor verdieping. Het is een mix van fysieke trainingen, e-learnings, webinars en video's en gaat vergezeld van een werkboek. In ieder geval is de Videotraining 'Interculturele Palliatieve Zorg' inmiddels al beschikbaar voor de cursisten die zich hebben ingeschreven voor de eerste ronde die begin november van start gaat. Ook na het afronden van de leergang kun je gebruik maken van deze videotrainingen, waar een groot aantal aan toegevoegd zal worden (zoals Palliatieve Zorg bij COPD, bij hartfalen, Euthanasie, Dementie). Dit staat op het programma:

1) E-learning basis palliatieve zorg (45-60 minuten in eigen tijd)

We beginnen met een mooi gemaakte e-learning die de verzorgende introduceert in de palliatieve zorg. In deze e-learning van een klein uur krijg je op interactieve wijze les over de basis van palliatieve zorg: wat is palliatieve zorg precies, wat zijn de domeinen van deze zorg, welke groepen ziekten onderscheiden we (kanker, orgaanfalen als COPD of hartfalen en dementie of stapeling van ouderdomsklachten). De verzorgende leert over de SPICT en hoe die toegepast kan worden. Lees meer.

2) Fysieke training ‘Introductie Palliatieve zorg en communicatie’

18.30 – 21.30 (drie uren, tijden kunnen veranderen)

We maken kennis met elkaar en met de docenten en wisselen onze ervaringen over palliatieve zorg uit. In deze eerste training komen we terug op de inhoud van de e-learning en bespreken we kort de kennis die daarin is gedeeld. Vervolgens staan we stil bij het onderwerp ‘Spiritualiteit’ ofwel zingevingsaspecten. Als laatste gaan we interactief in op het onderwerp communicatie met de cliënt: hoe kun je het beste spreken met een client over ziekte, de stervensfase en over de dood. Lees hier meer over deze training. 

3) E-learning Mantelzorg (45-60 minuten, in eigen tijd)

Mantelzorg is een belangrijke vorm van zorg waar we veel mee te maken hebben in de (palliatieve) zorg. In deze e-learning leren we hoe we als zorgverlener de mantelzorger nog beter kunnen ondersteunen en welke mogelijkheden er zijn buiten de professionele zorg om te helpen. 

4) Fysieke training ‘Zorg voor de Zorgende’ (3 uren)

In de tweede fysieke bijeenkomst geven we vervolg aan de e-learning mantelzorg en kijken we naar praktische handvatten om als zorgverlener de (overbelaste) mantelzorger te herkennen en ondersteunen. Verder gaan we samen onderzoeken waarom het belangrijk is goed voor jezelf te zorgen en hoe je dat concreet doet binnen de module ‘Zorg voor de Zorgverlener’. Lees meer.

5. Webinar ‘Pijn en benauwdheid’ (2 uren)

In de webinars bij de leergang komen veelvoorkomende symptomen binnen de palliatieve zorg aan bod en in dit eerste webinar is dat benauwdheid en pijn. We behandelen de begrippen en welke behandelingen we medicamenteus en niet-medicamenteus kunnen inzetten om pijn en benauwdheid te verlichten. We kijken steeds naar klachten vanuit de vier domeinen van de palliatieve zorg (lichamelijk/fysiek, sociaal, psychisch en spiritualiteit) door gebruik te maken van de Cirkel van Carend. Het webinar is live en er is veel ruimte voor interactie met de sprekers. Lees meer over pijn en over benauwdheid.

6. Webinar ‘Buikklachten en het delier’ (2 uren)

In het tweede webinar is er aandacht voor de klachten/symptomen delier en buikklachten. Wat houden deze klachten in, hoe herken je symptomen van deze klachten en welke behandelingen kunnen we inzetten, zowel medicamenteus als niet-medicamenteus. Ook hier kijken we met behulp van de cirkel van Carend naar deze klachten. Tijdens dit live webinar is veel ruimte voor interactie met de sprekers.

7. Fysieke training ‘Zorg in de stervensfase’ (drie uren)

In de deze fysieke bijeenkomst staat de zorg rond het sterven centraal. Palliatieve sedatie, symptoombestrijding, informele zorg, euthanasie en de final common pathway van het sterven staan hierin centraal. De eerder opgedane kennis vanuit de webinars en fysieke bijeenkomsten komen hier samen. Lees meer over deze training

8. Fysieke training ‘Rouw en nazorg’ (drie uren)

Het thema rouw zal uitgebreid aan bod komen in de laatste fysieke trainingsbijeenkomst. Rouw tijdens het leven van cliënt en rouw van diens naasten, zowel tijdens het leven van cliënt als na diens overlijden. Wat kun je betekenen als zorgverlener bij de rouw en nazorg voor de client, diens naasten, en ook voor jezelf en je collega's. Er zal een evaluatie van de trainingen plaatsvinden en verzorgenden en andere zorgverleners krijgen een certificaat. Lees meer over deze training. 

9. Facultatieve videotraining ‘Interculturele Palliatieve Zorg (60 minuten, in eigen tijd; facultatief)

In deze verdiepende module geeft Mustafa Bulut in een opgenomen video uitgebreid uitleg over alle aspecten van interculturele palliatieve zorg aan de hand van videofragmenten uit de film ‘De Familie van Yilmaz’. In een discussiegesprek met Sander de Hosson worden specifieke aandachtspunten voor de VVT-sector uitgelicht en besproken.

Wij kijken erg uit naar deze leergang en hopen dat je ons enthousiasme deelt. Wil je meer weten? Lees hier verder of mail naar leergang@carend.nl

Docenten en organisatie Carend