NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link.

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Rouw en nazorg

Sprekers: Manu Keirse

Manu Keirse (hoogleraar rouw) komt weer bij Carend spreken met een aangepast programma.  Het uitblijven van zorg rondom de rouw (voor- en na het overlijden) kan tot problemen in de rouwverwerking...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg binnen de Chirurgie

Sprekers: Detlef van der Velde; Henk-Jan Schuijt; Thamar Kroes

Een gebroken heup is voor veel ouderen een levensbedreigende aandoening. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten is 84 jaar. Bij ruim 20% van de patiënten is sprake van een vorm van dementie en maar...

On demand
On demand

Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij Parkinson

Sprekers: Laura Daeter; Danny Hommel

Parkinson(isme) is een hersenziekte die best vaak voorkomt en waarbij je steeds verder achteruitgaat. De ziekte is (nog) niet te genezen, daarom is er goede zorg en begeleiding nodig door zorgverlener...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Passende zorg op de IC

Sprekers: Bernard Fikkers; Johanneke Spanjer; Hadewey Kiekebos

De aandacht voor de palliatieve zorg wordt de laatste jaren steeds breder. Door onder andere de coronacrisis van de afgelopen jaren is er ook steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg op de Intens...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg voor dak- en thuisloze patiënten

Sprekers: Margriet Wieles; Tom Matthews

Nederland heeft volgens officiële telling ruim 36.000 dak- en thuislozen: mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Waarschijnlijk zijn dit er een stuk meer omdat minderjarigen, personen boven de 6...