NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link.

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij neurologische aandoeningen

Sprekers: Rik Reinink; Esther Kruitwagen - van Reenen

Palliatieve zorg is niet alleen zorg in de laatste levensfase. Het is zorg die aandacht schenkt aan de diverse zorgbehoeften van niet te genezen patiënten en hun naasten, en daarmee de kwaliteit van l...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Interculturele palliatieve zorg: adviezen voor betere communicatie over leven en dood

Sprekers: Mustafa Bulut

In de maand februari organiseert Carend een drieluik over interculturele palliatieve zorg! Lees hieronder meer over het eerste deel. Het slechtnieuwsgesprek bij een palliatieve patiënt met ee...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Interculturele palliatieve zorg: uitdagingen rond het sterfbed

Sprekers: Tarek Khater

In de maand februari organiseert Carend een drieluik over interculturele palliatieve zorg! Lees hieronder meer over het derde en laatste deel. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale...

On demand
On demand

Interculturele zorg rond het levenseinde bij patiënten op Curaçao

Sprekers: Rianne van Gestel; Tessa de Haas; Surandley Brito

In de maand februari organiseert Carend een drieluik over interculturele palliatieve zorg! Lees hieronder meer over het tweede deel. Wij bieden dit webinar (WEL! geaccrediteerd) gratis aa...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Hoop in de palliatieve fase

Sprekers: Erik Olsman

Ondanks de prognose van een ongeneeslijke ziekte, kunnen patiënten hoop houden en uitspraken doen als ‘Volgend jaar ga ik een verre reis maken in Zuid-Amerika’ of ‘Ik kan niet wachten om mijn kleinkin...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

Publiekswebinar: Nadenken over de toekomst bij ALS

Sprekers: Esther Kruitwagen; Michael Gaytant; Marc Rietveld

Als je ALS (Amyotrofische laterale sclerose) hebt vallen je spieren één voor één uit. Er is helaas nog geen behandeling om ALS te genezen. Na de eerste klachten leven mensen met ALS gemiddeld nog drie...

On demand
On demand

Publiekswebinar: Nadenken over de toekomst bij longfibrose

Sprekers: Sander de Hosson; Nelleke Tak-Van Jaarsveld; Marjolein Drent

Longfibrose is een zeldzame en ernstige longziekte, waarbij in de longen sprake is van littekenvorming. Hoe meer littekenweefsel, ofwel fibrose, er ontstaat, hoe stugger de longen worden. Door dit pro...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Euthanasie in de dagelijkse praktijk

Sprekers: Ans Duteweert; Joyce de Bruin

Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere zorgverlener hier regelmatig mee te maken. Hoe gaat een arts om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijk...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Bewust stoppen met eten en drinken

Sprekers: Gert van Dijk; Alexander de Graeff

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedig...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Euthanasie bij dementie en stapeling van ouderdomsklachten

Sprekers: Wiepkje Machiela-Veenstra; Pieter Stigter

Euthanasie bij dementie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Met de toenemende vergrijzing en het ouder worden van onze patiënten, stijgt ook het aantal mensen met dem...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Euthanasie bij psychiatrische aandoeningen

Sprekers: Dominique Rijnja

Euthanasie bij psychiatrie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Het is een hardnekkig misverstand dat een patiënt terminaal moet zijn om voor euthanasie in aanmerking...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Zorg in de stervensfase

Sprekers: Sabine Netters; Metta Bunk

Wanneer een patiënt na een kort of lang ziekbed gaat overlijden, vinden er verschillende lichamelijke en geestelijke veranderingen plaats. Deze veranderingen wijzen erop dat sterven dichtbij is. Niet...